• Småbarns­pedagogik

Utmärkt respons från småbarnspedagogiken om Trafikskyddets webbaserade inlärningsmiljö

Trafikskyddets webbaserade inlärningsmiljö för småbarnspedagogiken, som planerades och producerades i fjol, har marknadsförts i snart ett år. Ett bra antal småbarnspedagoger har deltagit i kursen i inlärningsmiljön och responsen från dem har varit utmärkt.

Småbarnspedagogerna är en viktig målgrupp för Trafikskyddet. Vi vill nå allt fler småbarnspedagoger och erbjuda dem utbildning som påverkar dem. Digitaliseringen har gett nya möjligheter till detta.

Innehållet och uppgifterna i inlärningsmiljön för trafikfostran är sammanknutna med småbarnspedagogikens vardag. Som avslutning på kursen får deltagarna tillgång till materialbanken som stöd för sitt dagliga arbete.

Vårt mål är att småbarnspedagogerna genomför en högklassig trafiksäkerhetsfostran och att de har de bästa möjliga förutsättningarna att stödja även vårdnadshavarna i arbetet med trafikfostran.

Erfarenheter från 2022

Under 2022 har redan över 300 småbarnspedagoger i över 50 kommuner använt den nya inlärningsmiljön.  Responsen för webbkursen i inlärningsmiljön har varit utmärkt. En kursdeltagare skrev:

Kursen var kompakt, men mycket relevant och förverkligandet var kul. Uppgifterna, videorna, tilläggsmaterialen och texterna löpte smidigt framåt och informationshungern förde lätt från en uppgift till nästa. Det gick snabbt några timmar med de här. Det var fint att kursen tydligt var rätt skräddarsydd för målpubliken.

Som avslutning på webbkursen frågar vi också deltagarna om de skulle rekommendera utbildningen för sina kollegor. De som gått utbildningen rekommenderade kursen starkt vilket framträder i diagrammet nedan med resultat från 2022.

Registrering i inlärningsmiljön

Småbarnspedagogerna får en länk till inlärningsmiljön från det närmaste regionala verksamhetsställe för Trafikskyddet.

Man kan delta i kurser oberoende av tid och plats och man kan fördjupa sig i kursens innehåll i den ordning man önskar. Deltagandet är avgiftsfritt för småbarnspedagogerna.

Kursens arbetsmängd är cirka två timmar och man får ett intyg för prestationen.

Småbarnspedagog: välkommen med på kursen i vår webbaserade inlärningsmiljö!