Trafiksäkerhetsveckan ordnas igen

  Den riksomfattande säkerhetsveckan ordnas igen mellan den 12 och 16 september 2022. Anteckna redan nu tidpunkten i kalendern för kommande läsår. Veckan fungerar traditionellt som ett startskott för trafikfostran som pågår hela läsåret både inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, skolorna och läroanstalterna.

  I år kopplas veckans tema samman med genomförandet av säkra skolresor. I veckans material fokuserar man på olika färdsätt med vilka man går till skolan. I materialet behandlas dessutom kamratgruppens och medtrafikanternas inverkan på trafiksäkerheten under skolresor.

  Utnyttja material från tidigare trafiksäkerhetsveckor

  Undervisningsmaterialet från temaveckorna från föregående år kan fortfarande utnyttjas som stöd för fostringsarbetet. I och med vår webbplatsreform är det lättare än tidigare att filtrera materialen till exempel enligt målgrupp, format eller tema. Materialen finns på Trafikskyddets webbsidorna.

  Berätta dina egna idéer som kan användas som stöd för utarbetandet av trafiksäkerhetsveckans material!

  Vi tar emot tankar, idéer och önskemål om material för trafiksäkerhetsveckan, skicka dina till adressen tomi.niemi@liikenneturva.fi