• Förskole­undervisning
  • Småbarns­pedagogik

En vintrig trafikmiljö förutsätter uppmärksamhet i trafiken

Även om man denna vinter bara har fått njuta av höga snödrivor och vintriga snölekar i en del av landet är det bra att i småbarnsfostran ta upp de riskfaktorer som hör ihop med en mörk och hal årstid och att röra sig tryggt. Diskutera med barn om vinterns farliga platser med hjälp av en tecknad bild.

Förverkligande av effektiv och långvarig trafikfostran förutsätter att temat behandlas regelbundet i barngruppen genom att förena saker som behandlas med barnets egna observationer och närmiljö. Enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik (2017) är målet för trafikfostran som genomförs i småbarnsfostran att stödja barns trygghetskänsla, ge dem färdigheter att be om och söka hjälp samt agera tryggt i olika situationer och miljöer.

På vintern finns det många faktorer i trafikmiljön som kan öka riskerna i trafiken. Snödrivor samlas ofta vid gårdsplaner och parkeringsplatser och de lockar till klättring, lekar och backåkning. Det är bra att diskutera med barnen om hurdana risker är förknippade med att leka i dem och påminna om att de ska söka efter lämpliga snödrivor för snölekar och backåkning borta från trafiken. Höga snövallar skapar farliga situationer också när man korsar vägen eftersom barn lätt stannar bakom en snödriva som skapar skymd sikt.

För att väcka diskussion kan man använda en vintrig undervisningsbild som finns på Trafikskyddets webbsida.

Med hjälp av diskussionen på basis av bilden kan man:

  • handleda barn till insikten att körbanor och trottoarer inte är lekplatser
  • påminna om att man på vinter måste se upp för bilar som kör fram bakom snödrivor
  • prata om användning av mobiltelefon medan man rör sig i trafiken
  • bli medveten om vilka instruktioner barn känner till om att korsa en väg och att komplettera dem.

Du kan använda följande hjälpfrågor i diskussionen om bilden:

  • Hur tycker ni att barn i bilden agerar i situationen?
  • Hittar ni något i bilden som orsakar fara i trafiken?
  • Hurdana anvisningar kan ni hitta på till barn i bilden så att de skulle lära sig att agera säkrare?

Läs mer om trafikfostran i småbarnsfostran samt bekanta dig med andra verksamhetstips här.