• Småbarns­pedagogik

Inled diskussionen om tryggt trafikbeteende med hjälp av berättelser

Trafikfostran inom småbarnsfostran handlar till stor del om tillägnande av trygga rutiner och inlärning av grunderna. Barnens färdigheter att agera i trafiken mognar och utvecklas småningom. När barnet växer är det bra att observera och identifiera olika trafiksituationer samt tillsammans repetera hur man ska agera i dem.

Årstidernas växlingar skapar ur trafikfostrans synvinkel en naturlig rytm för hanteringen av betydelsefulla teman inom småbarnsfostran. Hösten och våren medför mörker, halka och snö. Det är en bra tidpunkt att prata om bland annat användningen av reflex, försiktighet och förutseende i trafiken, sikthinder, säkra platser att leka och åka pulka samt uppmärksamhet i trafiken.

På våren i takt med det varmare vädret färdas man oftare till fots och med cykel och man gräver även fram cyklar och sparkcyklar. Då är det god tid att gå igenom till exempel centrala trafikregler, att korsa vägen, interaktion i trafiken, skyddsutrustning samt trygga ruttval.

På Trafikskyddets sidor finns berättelser som anknyter till årstiderna och som kan användas för att väcka diskussion under trafikfostran.

I höstberättelsen ”Rufus höstpromenad” är användningen av reflex, att tryggt korsa vägen samt uppmärksamhet i trafiken centrala teman för trafikfostran.

Berättelsen som anknyter till vintertrafiken ”Rävungarnas vinterskoj” styr för din del till att fundera på bland annat trygga platser att leka och åka pulka samt snödrivornas synhinder.

Årstidsberättelserna kan användas som stöd för trafikfostran på många olika sätt. De korta berättelserna kan läsas högt till exempel under morgonsamlingen. Efter att man har läst berättelserna kan man fundera på till exempel följande frågor tillsammans med barnen:

  • Hurudana saker som berör tryggt trafikbeteende kommer ni ihåg att kom fram i berättelsen?
  • Vad tyckte ni att var berättelsens viktigaste lärdom? Vad lärde sig berättelsens barn i situationen?
  • Har du själv någonsin varit i en motsvarande situation som beskrevs i berättelsen?
  • Varför är det alltid viktigt att vara uppmärksam i trafiken?
  • Hurudana saker ska man observera i trafiken under denna årstid?

Förutom en gemensam diskussion kan man hantera berättelserna till exempel genom att teckna situationer som anknyter till dem eller förbereda små pjäser eller föreställningar om deras teman.

På Trafikskyddets webbsidor finns förutom årstidsberättelserna även mycket annat aktivitetsmaterial som stöd för trafikfostran. I avsnittet Tips för genomförande i småbarnsfostran har samlats olika praktiska uppgifter samt pyssel- och färgläggningsuppgifter som kan användas för att inleda diskussion eller fördjupa sig i teman.

Bekanta dig med materialet på Trafikskyddets webbsidor.