Trafiksäkerhetsveckans tema är trygg promenad och cykling – dra nytta av det färdiga materialet

  Den nationella trafiksäkerhetsveckan ordnas igen i daghem, skolor och läroanstalter under vecka 37, dvs. 9–13.9.2019. Syftet med temaveckan är att uppmuntra lärare, elever och studerande med sina föräldrar såväl i småbarnsfostran som på alla skolnivåer att diskutera trafiksäkerhetsfrågorna.

  Temat för detta års trafiksäkerhetsvecka är trygg promenad och cykling. Vid genomförandet av temaveckan uppmärksammas speciellt stärkandet av barns och ungas delaktighet i trafikfostran.

  Målen för trafiksäkerhetsveckan:

  • Stärka elevernas färdigheter att tryggt röra sig till fots eller med cykel i den egna näromgivningen. Samtidigt stärker man också de positiva attityderna gentemot att promenera och cykla och skapar en känsla av att lyckas och glädje i att lära sig hur man rör sig tryggt.
  • Stärka elevernas delaktighet i trafikfostran och gör trafikfostran till en del av skolans strukturer för delaktighet.
  • Främja ett vänligt trafikbeteende som tar andra i beaktande.
  • Stärka samarbetet med föräldrarna i trafikfostran både inom småbarnsfostran och på alla skolnivåer.

  Temaveckan är startskottet för hela årets trafikfostran

  Samarbetsnätverket för trafikfostran har tillsammans med sakkunniglärare tagit fram aktivitetstips och idéer som gäller promenader och cykling och som kan användas i undervisningen. Trafiksäkerhetsveckan är startskottet för behandling av olika teman för hur man rör sig tryggt inom småbarnsfostran, i skolor och i läroanstalter.

  Trafiksäkerhetsveckan kan uppmärksammas på många sätt: till exempel genom att ta upp temat när dagen inleds, ordna en gemensam temadag för hela skolan eller enheten samt naturligtvis genom att integrera trygg promenad och cykling i undervisningen av olika ämnen.

  ”I materialet för detta års trafiksäkerhetsvecka ville vi speciellt uppmuntra till att stärka barns och ungas delaktighet i trafikfostran, eftersom trafikfostran är allra effektivast då man beaktar barnens och de ungas närmiljö och egna erfarenheter. I materialet ingår också uppgifter som främjar samarbetet mellan olika årskurser. Vid planeringen av trafiksäkerhetsveckan är det bra att fundera på hur man kan ge utrymme för elevernas egna erfarenheter och idéer”, påminner Trafikskyddets planerare Eeva-Liisa Markkanen.

  Trafiksäkerhetsveckans material kan utnyttjas under hela läsåret som en del av undervisningen samt på gemensamma evenemang. Bekanta dig med materialet och välj ett aktivitetstips som passar din egen undervisning. Aktivitetstipsen har klassificerats enligt skolstadium. Du hittar materialet på adressen www.trafikskyddet.fi/trafiksakerhetsveckan.