”Det viktigaste är att få eleverna själva att förstå” – Trafikskyddets tävling gav nya idéer för hur man kan prata med eleverna om användning av reflex

  Trafikskyddet ordnade en idétävling om trafikfostran för lärare, vars mål var att lyfta fram hur man kan uppmuntra till säkerhet i trafiken i skolorna. Temat för tävlingen var att röra sig i mörker och användningen av reflex. Trafikfostran är effektiv när den kombineras med elevens egna erfarenheter och utflykter i näromgivningen. Segrarduons verksamhetsmodeller lyfter fram uppmuntran till insikter hos eleverna själva.

  Trafikskyddets tävling resulterade i totalt 27 förslag från olika delar av Finland. Eeva-Liisa Markkanen, planerare på Trafikskyddet, är särskilt glad över att man i många av idéerna såg att trafikfostran upplevs som ett viktigt tema i skolorna och att många skolor ägnar sig åt långsiktig och regelbunden trafikfostran.

  ”I skolorna arbetar man mycket med trafikfostran och utvecklar egna verksamhetsmodeller. Idétävlingen genomfördes eftersom lärarna har efterlyst information om vilka metoder andra har använt och testat för att prata om trafiktemat med eleverna. Vi hoppas att sådana här tävlingar kan uppmuntra till att dela med sig av sina idéer kring trafikfostran och diskutera lösningar såväl inom det egna lärarkollegiet som i olika nätverk”, förklarar Markkanen.

  De vinnande idéerna lyfter fram barnens egna insikter

  Trafikfostran är effektiv när den kombineras med elevens egna erfarenheter och utflykter i näromgivningen. Av de lärare som besvarat Trafikskyddets enkät uppgav bara var fjärde att eleverna deltar i planeringen och genomförandet av verksamhet som anknyter till trafikfostran.

  Styrkan i de vinnande idéerna är att elevernas delaktighet och egna insikter förverkligas på ett bra sätt.

  Till segrare i tävlingen utsågs två verksamhetsidéer: ”Reflexbongning” av klassläraren Mia Jussila på Hyökkälän koulu i Tusby och ”Från osynlig till strålande” av familjedagvårdaren Satu Kuivanen i Villmanstrand.

  Verksamhetsidén kan utvidgas från klassen till hela skolan

  Kärnan i den verksamhetsidé som Mia Jussila skickat in är att eleverna inom ramen för uppgiften får fundera på vad de redan vet samt testa och jämföra. På så sätt får de själva se och uppleva hurdant en bra reflex är och varför det är viktigt att använda reflex.

  ”Den idé som jag skickade in till tävlingen föddes ursprungligen när jag deltog i en reflexbana som ordnats av eleverna. Det var roligt och alla tyckte om det, men själv fortsatte jag efteråt att fundera på hur idén skulle kunna göras ännu bättre ur ett pedagogiskt perspektiv”, berättar Jussila.

  Juryn berömde Jussilas Reflexbongning för det roliga och experimentella greppet, där man i stället för att ge färdiga svar erbjuder eleverna en möjlighet att själva skapa en förståelse för ämnet. Verksamhetsidén utvidgas också från klassens arbete till hela skolans nivå.

  ”I vår skola lyfter vi regelbundet fram trafikfostran. En temavecka för hela skolan säkerställer att ämnet behandlas i alla klasser varje år. Trafikfostran sker till stor del genom dialog, det är inte bara läraren som pratar. Attitydfostran är också effektivast när eleverna själva får upptäcka varför någonting är viktigt”, berättar Jussila.

  Barnens nyfikenhet som utgångspunkt

  Den idé som skickades in av familjedagvårdaren Satu Kuivanen i Villmanstrand fick beröm för att den utgick från barnens egen nyfikenhet. Tillsammans med barnen tog hon tag i en fråga som intresserade dem på ett sätt som är enkelt att variera beroende på elevernas ålder eller genomföra exempelvis som ett samarbete mellan yngre och äldre elever inom ramen för fadderklassarbete.

  Juryn uppmärksammade också bredden i Kuivanens idé, eftersom den även beaktar mediefostransperspektivet och stödjandet av digitala färdigheter, i och med att reflexer fotograferas med digitala apparater i olika ljus.

  ”Den idé som jag skickade in till tävlingen byggde på barnens egen nyfikenhet och observationer av hur ytterklädernas reflekterande detaljer blev synliga i solljus. Vi började sedan tillsammans undersöka reflexer och deras funktion på många olika sätt”, berättar Kuivanen.

  Trafikfostran som en del av vardagen

  Som familjedagvårdare förverkligar Kuivanen kontinuerligt trafikfostran som en del av vardagen, inte som separata temaveckor eller -stunder.

  ”Förmågan att ta sig fram på ett tryggt sätt hör till de basfärdigheter som man behöver i vardagen och som jag som fostrare vill stärka. När barnen blir intresserade av något tema försöker jag ta tag i det och leda intresset vidare. Jag anser också att barnen bättre förstår betydelsen av reflexer om fostraren stödjer barnens eget intresse och erbjuder möjligheter att undersöka och upptäcka”, säger Kuivanen.

  Vinnarna belönas med Risto Räppääjä liikenteessä-böcker för hela undervisningsgruppen eller som donation till exempelvis skolans bibliotek (30 st. böcker). Priserna har donerats av förlagsaktiebolaget Tammi. Båda vinnarna berättar att hela arbetsgemenskapen kommer att få ta del av prisböckerna.

  Egenhändigt gjorda reflexer ska kombineras med riktiga reflexer

  I många av de förslag som kom in till tävlingen ingick tillverkning av egna reflexer i verksamhetsidéerna. Trafikskyddet vill ändå påminna om att reflexer och reflekterande produkter är olika saker. Egenhändigt gjorda reflexer och andra reflekterande produkter, såsom olika accessoarer av reflekterande garn, kan vara ett trevligt tillägg, men de ersätter inte en riktig reflex.

  Om man gör reflekterande produkter tillsammans med eleverna kan man gärna påminna om detta. Egenhändigt gjorda reflekterande produkter bör alltså alltid kombineras med riktiga reflexer.

  Läs mer om de vinnande verksamhetsidéerna. (på finska)

  Läs om tävlingsvinnarna. (på finska)