Trafiksäkerhetsveckan ordnas igen i september

  Den traditionella trafiksäkerhetsveckan ordnas även i år under vecka 37, den 9–13 september. Veckans tema är såsom förra året trygg promenad och cykling.

  Målet för trafiksäkerhetsveckan är att uppmuntra lärare samt elever och studerande med sina föräldrar såväl i småbarnsfostran som på alla skolnivåer att diskutera trafiksäkerhetsfrågorna. Veckan är startskottet för det arbete med trafikfostran som kommer att pågå under hela läsåret, och materialet kan utnyttjas under hela läsåret som en del av undervisningen samt på temadagar och gemensamma evenemang.

  Under årets trafiksäkerhetsvecka uppmärksammas speciellt stöd för trygg promenad och cykling samt förstärkning av barns och ungas deltagande i trafikfostran. Vi alla gör observationer och får upplevelser av trafiken varje dag. Elevernas egna observationer är viktiga utgångspunkter för trafikfostran eftersom de ser till exempel skolvägen och trafikmiljön kring skolan ur ett annat perspektiv än vi vuxna.

  Även kompisgruppens normer har ett stort inflytande på de val som eleven gör. De vuxna ska ta upp frågan om hurudant beteende som är acceptabelt i gruppen samt uppmuntra eleverna att skapa en trygg verksamhetskultur som stödjer motion.

  Märk ut veckan i kalendern redan nu och beakta hanteringen av trafiksäkerhetstemat vid utarbetandet av årsplanen för nästa läsår – intressant material utlovas inför veckans planering och förverkligande tillsammans med barn och unga. 

  Materialet som utarbetats som stöd för Trafiksäkerhetsveckan publiceras på Trafikskyddets sidor i början av augusti. Du kan också bekanta dig med fjolårets material på adressen www.liikenneturva.fi/sv/trafiksakerhetsveckan.

  Titta också vad allt trafikfostran kan innebära i skolan: