• Andra stadiet

#PidäPääsi-kampanjen uppmärksammar ungdomar till att använda cykelhjälm

En filmkväll utan popcorn är som att cykla utan hjälm. Till exempel med en sån här mening uppmärksammar Trafikskyddets #PidäPääsi-kampanj unga att använda cykelhjälm.

Kampanjen uppmuntrar unga att lita på sin egen omdömesförmåga. Om användning av hjälm visas som något lika självklart som popcorn på filmkvällen eller att använda filter i Snapchat, så är målet att försöka sänka tröskeln för att använda hjälm – hjälm hör ju till cyklistens vanliga utrustning oberoende av ålder.

I Trafikskyddets ungdomsundersökning (2018) framkom att bara knappt en tredjedel av 15–20-åringarna använde hjälm – men ändå ansåg över två tredjedelar att det var nödvändigt.

På individnivå förhåller sig alltså ungdomarna positivt till användningen av hjälm och ser fördelarna. Trots den positiva inställningen ser man inte hjälm på huvudet många cyklande ungdomar. En förklarande faktor kan vara grupptryck och viljan att tillhöra gruppen – eller att undvika att skilja sig från sina kamrater. I grupp kanske man handlar emot sina egna attityder, eftersom rädslan att stängas utanför är starkare än andra motiv.

Hjälmen är en del av trygg cykling

Det finns anledning att minska de negativa associationerna till hjälmen och inspirera unga att själva bestämma om hjälmanvändningen. Tvång fungerar inte och att predika hjälper inte, men om man lyckas skapa en positiv inställning kan kamratgruppens förebild uppmuntra till att hjälmen ses som en naturlig del av cyklingen.

Cykelhjälmen är en bevisad fördel vid en eventuell olycka, trots att den naturligtvis inte förebygger själva olyckan. Hjälmen är en del av trygg cykling till exempel utöver ett förutseende körsätt.

#PidäPääsi-kampanjen deltar också personligheter som är kända från sociala medier, som banar vägen och som genom att stå på sig uppmuntrar ungdomarna att använda hjälm genom sina egna erfarenheter. Kampanjtiden är 29.4.–12.5.2019.

Kampanjaffischer – till exempel med exemplet med popcorn i början av texten – kan du beställa gratis till din skola på Trafikskyddets webbsidor (på finska).

Ni kan också i klassen fundera vad ni själva tycker att skulle vara som att cykla utan hjälm – troligtvis tycker såväl ungdomarna som lärarna att Skolan utan lov skulle vara som att cykla utan hjälm.

Håll alltid huvudet på skaft då du cyklar! #PidäPääsi

Se tips för trygg cykling.