• Grund­läggande utbildning (åk. 7-9)

Nya tips stöder högstadieelevernas föräldrar i trafikfostran

Att börja högstadieskola är en stor förändring i en ung människas liv. Många saker i skolan ändras för en sjundeklassist. Det är ofta både skolan och skolvägen som ändras, de bekanta klasskamraterna kan bytas, skoldagarna blir längre och studierna blir mera krävande och självständigare. Utvecklingsmässigt sett sker ändringarna i skolomgivningen under en utmanande tid för många, eftersom puberteten har ofta nyligen börjat eller håller på att börja för många högstadieelever.

Unga som håller på att börja högstadieskolan har ofta rört sig mycket självständigt, men trafikkunskaperna håller ännu på att utvecklas. De unga söker sina gränser och det syns även i hur de rör sig och ser på tryggheten. Hjärnan på en 13–18 årig är inte heller fullt utvecklat ännu. Som sist utvecklas prefrontalfältet, där hjärnans ”manövercentral” ligger. Manövercentralen styr bland annat impulser och känslor och i det här utvecklingsstadiet kan de unga ta onödiga risker.

Ungdomarna tänker nödvändigtvis inte på vilka följder de egna gärningarna kan ha. Viljan att tillhöra en grupp och sökandet av godkännande från andra kan få unga att göra saker de vanligen inte skulle göra.

Föräldrar kan genom styrning och det egna exemplet påtagligt stöda de ungas kunskaper i att röra sig tryggt och självständigt. På Trafikskyddets hemsidor hittar du nu även information specifikt riktad åt en förälder med en ung i högstadieskola (på finska). Den innehåller information om hur man stöder de ungas trygga förflyttningar samt tips som stöder förälderns trafikfostran. Tipsa föräldrarna om sidan på till exempel föräldramötet.