• Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)

Lärare! Har du redan registrerat dig?

I början av 2018 dök det upp två nya figurer i undervisningen om säker cykling: Filla och Rilla. Du har kanske redan träffat dem på Educa-mässan i början av året eller på Trafikskyddets sidor i sociala medier, men har de blivit en del av ditt arbete?

För att friska upp minnet: www.fillarilla.fi är en gratis inlärningsmiljö med hjälp av vilken man kan behandla säker cykling. Målgruppen för inlärningsmiljön är eleverna i årskurserna 3–6 och deras lärare. Man kan börja använda inlärningsmiljön med det mångsidiga innehållet och strukturen som stöder inlärningen gratis, antingen självständigt eller med hjälp av Trafikskyddets introduktion.

Från och med i vår ordnar Trafikskyddets alla distriktsbyråer runtom i Finland introduktioner. En introduktion tar 1–4 timmar och syftet är att tillsammans bekanta sig med inlärningsmiljöns bakgrund, struktur och innehåll. Under introduktionen registrerar alla lärare sig som användare av inlärningsmiljön så att de får en bättre bild av tjänstens struktur och funktion.

Under de kortare introduktionerna, som tar 1–2 timmar, går man igenom grunderna för den digitala inlärningsmiljön och skapar ett användarnamn. Under de längre introduktionerna bekantar man sig även med den virtuella verkligheten. Trafikskyddet erbjuder alla lärare för årskurserna 1–6 som använder Filla & Rilla möjlighet att låna VR-glasögon under två veckor. Under introduktionen har lärarna möjlighet att bekanta sig med VR-glasögonen och den telefon som kopplas till dem, och naturligtvis även själva testa appen Fillarilla.

Är man intresserad av att delta i en introduktion kan man kontakta Trafikskyddets distriktsbyrå. En introduktion kan ordnas antingen för alla intresserade lärare i en skola eller för en grupp lärare från olika skolor.

Lärarna behöver inte förbereda sig för introduktionen – den inleds med att gå igenom grunderna och avslutas med att skapa ett användarnamn. För användarnamnet behöver alla lärare en fungerande e-postadress och enhet.

www.fillarilla.fi är en webbaserad inlärningsmiljö som kan användas med olika tillverkares telefoner, pekplattor och bärbara datorer. Själva inlärningsmiljön är tekniskt sett enkel, och vi hoppas att introduktionen känns som ett bekvämt sätt att börja ge eleverna digital undervisning i säker cykling.

Alla är varmt välkomna till denna resa mot säker cykling!

Mer information:

planerare Essi Olkkonen, Trafikskyddet (essi.olkkonen [at] liikenneturva.fi, 020 7283 359)