• Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)

2018 är året för säker cykelundervisning – och snart kan du göra det digitalt

Vilket är ditt vardagstips för förvaring av cykelhjälmar i skolan? Kommer du ihåg vad som händer med att cykla på trottoaren när man fyller 12 år? Kan du väja säkert?

De här och många andra cykelundervisningsfrågor finns i den digitala inlärningsmiljön Fillarilla som lanseras i januari 2018. I och med den nya undervisningsplanen ville Trafikskyddet möjliggöra ett meningsfullt studiesätt för lärare och elever i årskurs 3–6.

”Det digitala kändes som en förnuftig och inspirerande möjlighet när vi började fundera över nytt material. Vi kunde ta fram en fin pedagogisk helhet”, konstaterar Essi Olkkonen, planerare för cykelundervisningsprojektet.

I Fillarilla är innehållet byggt upp kring regler för cykelåkning och trygga val. Reglerna omfattar mångsidiga och spelmässiga uppgifter som behandlar cyklistens plats, svängning och väjning samt hur olika vägar kan korsas tryggt. Trygga val omfattar uppgifter som tränar cykelskickligheten, cykelservice och säkerhetsutrustning. Utöver detta ställer man upp mål och diskuterar inlärningen och styrkorna i Fillarilla. Målet är att eleverna ska få en inlärningshelhet som stärker en trygg cyklingsvardag.

Fillarilla är en kostnadsfri inlärningsmiljö som fungerar via webbläsare och som kräver registrering. Inga installationer behövs, och Fillarilla fungerar i olika mobila enheter, pekplattor och datorer.

”Inom ett par år vill vi se att Fillarilla används i alla 3–6:e klasser”, konstaterar Olkkonen.

Skolor kan boka en utbildare för att handleda personalen i hur Fillarilla fungerar via Trafikskyddets 12 regionala verksamhetsställen.

”För närvarande håller vi de första Fillarilla-handledningarna för Trafikskyddets utbildare. Det känns fint att kunna erbjuda skolornas lärare stödd handledning så att handledaren är på plats i stället för att bara svara på begäran om stöd”, sammanfattar Olkkonen.

Anteckna bokning av Fillarilla-utbildare i kalendern för våren. Webbplatsen www.fillarilla.fi väntar på dig och dina elever redan i januari 2018.