• Grund­läggande utbildning (åk. 3-6)

Barnets uppmärksamhet räcker inte till för både trafiken och smarttelefonen – vuxna ska föregå med exempel

Mobiltelefonen fungerar som ett kommunikationsmedel mellan många barn och deras föräldrar – ibland även under skolresan. Barnet inser dock inte alltid riskerna med att använda mobiltelefonen i trafiken på samma sätt som en vuxen. I synnerhet korsningssituationer och vägkorsningar är i sig krävande för barn, och ännu mindre om även mobiltelefonen stjäl uppmärksamheten under skolresan.

Därför bör man årligen gå igenom grunderna till hur man rör sig säkert i trafiken och även efter att skolorna börjat. Trafikskyddet uppmanar förutom föräldrarna även lärarna att diskutera med barnen om användning av mobiltelefon i trafiken. Trafikfostran kan hållas på ett för alla åldrar lämpligt och stimulerande sätt: du har året runt tillgång till materialet för trafiksäkerhetsveckan.

Barn lär sig genom att öva och följa vuxnas exempel

Barn i lågstadieåldern har ännu en ofullständig uppfattning om trafiken. Det är till exempel ännu svårt för ett barn i 7–8-årsåldern att bedöma bilars hastigheter eller avstånd. Att identifiera faror i trafiken är något som utvecklas med åldern. Inte ens barn i 9–10-årsåldern kan beakta risker på samma nivå som vuxna.

”Typiskt för barn i trafiken är även bristande uppmärksamhet och impulsivitet. Och om barnet ännu till pratar i telefonen, textar eller spelar på mobiltelefonen lider säkert observationsförmågan”, påminner Satu Tuomikoski, utbildningschef vid Trafikskyddet.

Exempel spelar en stor roll.

”Att röra sig på ett säkert sätt i trafiken lär man sig genom att öva och följa hur vuxna gör. Barnets trafikbeteende påverkas mycket av de exempel som föräldrarna och andra närstående vuxna visar”, säger Tuomikoski.

Man påverkas även av vänner

Tre fjärdedelar av barnen tillryggalägger vägen till och från skolan pratandes eller lekandes med en vän, vanligtvis till fots eller med cykel. Och även om så gott som alla skolelever fått lära sig den säkraste rutten till skolan, uppger endast cirka en tredjedel att de färdas längs den. Vanligtvis avviker man från den säkraste rutten på grund av att vännerna använder en annan rutt.*

”Årets mani, Pokémon Go, kommer knappast att förbli den enda AR-hiten**, så det finns skäl att bekanta sig med hur spelet fungerar. Dessa spel spelas ofta tillsammans med vänner, varvid den gemensamma leken lätt stjäl uppmärksamheten från den omgivande trafiken. I materialet för trafiksäkerhetsveckan finns även aktivitetstips för detta, tipsar Tuomikoski.

Kom i alla fall ihåg följande:

  • Diskutera med eleverna om användning av mobiltelefon på vägen till och från skolan.
  • Kom överens om gemensamma regler: hur man ska använda mobiltelefoner på ett säkert sätt i trafiken.
  • Diskutera på föräldraafton om hur barnen använder mobiltelefoner.
  • För på tal även skolresor och vad uppmärksamheten betyder för säkerheten.

*If:s enkätundersökning, i vilken deltog sammanlagt 265 lågstadieelever med hjälp av sina föräldrar i maj–juni 2016. https://www.if.fi/web/fi/henkiloasiakkaat/neuvotjavinkit/koululaisten-liikenneturvallisuus/pages/koululaisen-koulutie.aspx

**AR = Augmented Reality, dvs. förstärkt verklighet, där artificiella, datorgenererade bilder, ljud, videon osv. appliceras på den verkliga omgivningen.