Aktivitetstips: Vad är det som blinkar i mörkret?

  Mål:

  Öka elevernas kunskap om reflexer.

  Du behöver

  • en mörk väggyta,
  • en ficklampa,
  • mörka människofigurer,
  • ett mörklagt rum, samt
  • reflexband och reflexer.

  Gör så här

  Fäst på klassrumsväggen svarta/mörkgråa figurer mot svart botten. Sök figurerna med hjälp av ficklampan och lägg märke till hur svårt det är att urskilja dem från bakgrunden. Förse en del av figurerna med reflex och sök dem på nytt med ficklampan. Den som söker höjer ficklampan i nivå med pannan eller näsan och belyser reflexen. Avståndet till reflexen ska vara 3–5 meter. Nu återspeglar reflexen ljuset och lyser klart i lampans sken och ni hittar figurerna.

  Diskutera reflexer efter sökövningen:

  • Vad hjälper med att synas i mörker?
  • Vilken är reflexens rätta plats?
  • Hurdan är en bra reflex?

  Reflexens rätta plats är på cirka en halv meters höjd, varvid ljuset från bilar träffar dem bäst. Reflexens funktion bygger på att de återspeglar ljus. En bilist som kör i mörker upptäcker skenet från reflexer och ser fotgängaren på ett längre avstånd än om fotgängaren rör sig utan reflex.

  Hitta mera tips på Trafikskyddets webbplats: www.liikenneturva.fi/sv/larare