Liikenneturvallisuusviikon teemana turvalliset koulumatkat – opetusmateriaaleja kaikille kouluasteille

  Valtakunnallista Liikenneturvallisuusviikkoa vietetään päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa jälleen 12.-16.9.2022. Teemaviikon avulla innostetaan opettajia sekä oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn.

  Syyskuussa viikolla 37 vietettävän perinteisen liikenneturvallisuusviikon teemana on ”turvallisesti koulumatkalla”. Teeman avulla halutaan nostaa esiin turvallista liikkumista monesta eri näkökulmasta:

  Koulumatkat jatkuvat läpi lukuvuoden: jokainen tie on koulutie, ja matkoja taitetaan eri kulkumuodoilla. Koulumatkojen turvaaminen on jokapäiväinen tehtävä, joka ei rajoitu vain koulujen alkuun. Olosuhteet muuttuvat vuoden mittaan, ja tämä vaatii liikkujilta sopeutumista. Jokaisella on oikeus turvalliseen matkaan.  

  Minkälaisia tilanteita matkalle mahtuu? Miten minä toimin matkallani? Viikon aikana nostetaan esiin arjessa tekemiämme valintoja ja niiden turvallisuusvaikutuksia, esimerkiksi kännykän käytöstä johtuvan tarkkaamattomuuden vaikutuksia sekä matkustajien vaikutuksia turvalliselle matkanteolle.

  Nähdään koululainen liikenteessä: Liikenneturvallisuusviikolla muistutetaan myös kaikkia aikuisia huomioimaan erityisesti koululaiset liikenteessä. Huomiota kiinnitetään muun muassa ajonopeuksiin, suojatiekäyttäytymiseen, saattoliikenteen turvallisuuteen.

  Liikenteeseen liittyvät kysymykset tulevat koulun arjessa esiin jatkuvasti. Ajankohtaisia tai vuodenaikaan liittyviä liikenneasioita onkin tärkeä käsitellä ympäri vuoden. Liikenneturvallisuusviikon materiaaleja, toimintaideoita ja opetusmateriaaleja voi hyödyntää myös teemaviikon ulkopuolella, vaikkapa pieninä osina pitkin lukuvuotta.

  Lapset ja nuoret aktiivisina toimijoina

  Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeää liikennekasvatuksen toteuttamisessa, sillä liikennekasvatus on vaikuttavinta silloin, kun siinä huomioidaan lasten ja nuorten oma lähiympäristö sekä ikäryhmän valmiudet ja tarpeet. Liikenneturvallisuusviikon suunnittelussa on heti alkuvaiheesta alkaen hyvä miettiä, miten oppilaat otetaan mukaan viikon ideointiin ja toteutukseen.

  ”Turvallinen liikkuminen ja koulumatkat ovat teemoja, joissa yhteistyö myös koulun ja kodin välillä korostuu. Liikenneturvallisuusviikko on luonteva kohta muistutella vanhempia keskustelemaan kotona turvallisesta liikkumisesta ja esimerkiksi puhelimen käyttämisestä liikenteessä. Vaikka lasten turvallinen liikkuminen on aikuisten vastuulla, voi lapsi itsekin osallistua liikennekasvatukseen aktiivisena toimijana”, muistuttaa Liikenneturvan tiimipäällikkö Tomi Niemi.

  Liikennekasvatusta koko lukuvuoden

  Liikenneturvallisuusviikko on lähtölaukaus koko lukuvuoden kestävälle pitkäjänteiselle liikennekasvatukselle varhaiskasvatuksen yksiköissä, esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

  ”Turvallista liikkumista on hyvä käsitellä monipuolisesti, jotta liikennekasvatus innostaa erilaisia oppijoita pohtimaan omaa käyttäytymistään liikenteessä. On myös tärkeä muistaa, että liikennekasvatus ei ole pelkästään sitä, miten me aikuiset sen määrittelemme. Pitää siis kuunnella lapsia ja nuoria sekä sitä, mitä he itse ajattelevat liikenteestä ja miten he siellä liikkuvat”, Niemi sanoo.

  Tutustu Liikenneturvallisuusviikon materiaaleihin ja tavoitteisiin osoitteessa liikenneturvallisuusviikko.fi