• Nuorisotyö

Uusia ideoita nuorten liikenneturvallisuustyöhön

Nuorisotyön parissa työskentelevät toteuttavat liikennekasvatusta oivaltavin menetelmin ympäri Suomea. Liikenneturva järjesti syksyllä 2023 webinaarin, jossa näitä mainioita käytäntöjä jaettiin kuulijoille. Tässä jutussa esittelemme sinulle webinaarin parhaat palat ja konkreettisia materiaalivinkkejä. Esittelyssä Virhearvio-pakopeli, nuoria ja ikääntyneitä osallistava pyöränhuoltotapahtuma, koulumatkojen turvallisuutta parantava liikenneturvallisuusprojekti sekä moottoripajatoiminta.

1. Virhearvio-pakopeli yläkoululaisille

Lahdessa hyödynnetään Virhearvio-pakopeliä 8. luokkalaisten liikennekasvatuksessa. Jarno Koskelainen Lahden kaupungin nuorisopalveluista on kehittänyt pakopelin, jota voi pelata niin sisällä kuin ulkona. Pelihetken kesto on 1,5–2 tuntia ja itse pelin lisäksi menetelmään kuuluu ohjeistus sekä purkukeskustelu. Tavoitteena pelissä on estää vakavan liikenneonnettomuuden tapahtuminen ratkaisemalla kuusi erilaista tehtävää.

Koskelaisen mukaan peli toimii ennen kaikkea työkaluna keskusteluun liikenneasioista nuorten kanssa. Kokemuksen mukaan pelimäisyys on mielekäs tapa käsitellä liikenneturvallisuutta. Pelin tehtävien teemoina on ylinopeus, turvavyön käyttö, päihteet ja liikenne, kännykän käyttö, toiminta onnettomuuspaikalla sekä sakot ja maksut.

Pakopeliä pelataan koko luokan kanssa, niin että luokka on jaettu neljään pieneen ryhmään ja ryhmät yhdessä pyrkivät ratkaisemaan pelin. Tehtävät ovat haastavia, eikä ole tarkoitus, että kaikki ryhmät ehtivät ratkaista kaikki tehtävät annetussa ajassa. Liikenneturvan kahdesta aikuisesta koostunut testiryhmä ei esimerkiksi ehtinyt ratkaista kaikkia tehtäviä tunnissa, ja peli oli siitä huolimatta hauska ja opettavainen.

Koskelainen kannustaa kokeilemaan pakopeliä rohkeasti: ”Jos pelottaa lähteä ohjaamaan pakopeliä, niin ei se ole oikeasti niin vaikeaa. Ihan tavallisilla nuorisotyötaidoilla tästä selviää hyvin.”

Aiempaa pakopelikokemusta ei tarvitse, vaan huolellinen tutustuminen materiaaleihin riittää hyvin.

Jarnon vinkit pakopelin hyödyntämiseen osana liikennekasvatusta:

 • Vaikka itsestä tuntuu, että tämä on liian helppo, niin ei se pelaajille välttämättä ole.
 • Oma tapa vetää peliä muokkautuu matkan varrella. Kokeile rohkeasti, niin opit.
 • Käytä vain olennaisia vihjeitä, harhaanjohtavat vihjeet turhauttavat nuoria.

Pelin materiaalit ovat saatavilla nuorisotyökäyttöön. Jos innostuit ja haluat tämän menetelmän käyttöösi, ota yhteyttä Jarnoon jarno.koskelainen(at)lahti.fi.  

2. Nuoria ja ikääntyneitä osallistava pyöränhuoltotapahtuma


Lemiläinen nuorisotyöntekijä Tommi Haiko keksi tuoda nuoret ja ikääntyneet yhteen pyöränhuoltotapahtuman avulla. Idea sai alkunsa Pyörällä kaiken ikää -päivästä. Pyöränhuoltotapahtuman tavoitteena oli tarjota yhteistä tekemistä yli ikärajojen ja huolehtia ikääntyneiden pyöräilijöiden menopelien kunnosta.

Haiko kertoo, että nuoret olivat aluksi hieman epäileväisiä, kun hän kutsui heidät mukaan huoltamaan pyöriä. Tapahtuman jälkeen mukaan osallistuneet nuoret kuitenkin toivoivat konseptille jatkoa. Tapahtumaan osallistui lopulta kuusi yläkouluikäistä nuorta ja kymmenkunta ikääntynyttä.

Palkinnoksi osallistumisesta ja tarjoamastaan avusta nuorille tarjottiin ruokailu ja heidät vietiin tapahtuman jälkeen elokuviin. Haikon mukaan tapahtuma myös vahvisti osallistujien positiivisia näkemyksiä nuorisosta.

”Usein nuoriin suhtaudutaan ennakkoluuloisesti. On tärkeää, että aikuiset näkevät, että nuoret ovat reippaita, taitavia ja ystävällisiä tyyppejä”, Haiko painottaa.  

Nuorille on myös tärkeää, että he pääsevät olemaan avuksi ja kokevat kuuluvansa osaksi yhteisöä.

Tommin vinkit vastaavan tapahtuman järjestelyyn:

 • Muista positiivinen asenne, se tarttuu.
 • Nuoret lähtevät mukaan, kun vähän innostaa ja tarjoaa jotain pientä palkintoa.
 • Tapahtuman avulla nuoret saavat kokemuksen siitä, että voivat olla avuksi ja kuulua joukkoon.

3. Koulumatkojen turvallisuutta parantava liikenneturvallisuusprojekti


Turussa projektikoordinaattori Anna-Kaisa Montosen johdolla on koottu nuorten liikennekasvatuksen työkalupakkia oppilaitosyhteisöille ja opettajille. Projektin tavoitteena on saada nuoret aktiivisiksi toimijoiksi paikallisen liikennekulttuurin ja toiminnan kehittämiseksi. Projektin piloteissa on ollut mukana sekä peruskoulu että ammatillinen oppilaitos.

Montonen kartoitti ensin nuorten kokemuksia vaaranpaikoista ja epäselvistä liikennejärjestelyistä. Yhteistyössä nuorten kanssa haasteet kiteytettiin neljään teemaan: väistämissäännöt, ylinopeudet, kännykän käyttö ja turvavarusteet (esim. heijastin). Näiden teemojen pohjalta projektissa tuotettiin materiaaleja koulujen ja oppilaitosten käyttöön.

Materiaalit kannustavat käsittelemään liikenneturvallisuusteemoja innostavien aktiviteettien avulla. Mukana on mm.

 • Liikennesuunnistus: aluekohtainen materiaali + opettajan ohje ja oikeat vastaukset
 • Liikennebongaus: bongausliuska + opettajille ydinkohdat jokaisesta bongauskohteesta
 • Liikennetunnekartta: muiden liikenteenkäyttäjien asemaan asettuminen
 • Skuuttivideo – liikennesäännöt: etsi virheet
 • Tee se itse: nuoret toteuttavat itse jonkun tuotoksen valitusta aiheesta

Materiaaleja on testattu turkulaisissa oppilaitoksissa ja vastaanotto on ollut innostunutta. Montonen kannustaa ottamaan nuoret mukaan suunnitteluun: ”Kannattaa pysähtyä pohtimaan nuorten osallisuutta. Miten nuoret ovat tässä mukana? Se on ensimmäinen askel nuorten ottamiseksi aidosti mukaan.”

Hankkeen päätyttyä sen tulokset ja materiaalit tulevat julkisesti jakoon Traficomin nettisivuille.

Anna-Kaisan vinkit liikenneturvallisuusprojektin aloittamiseen:

 • Kyselyn ja sen tulosten käyttö tilanteen alkukartoituksessa antaa ajateltavaa sekä osallistuville opiskelijoille että opettajille.
 • Karttapohjakyselyn avulla pienetkin lapset saavat sovellettua teemoja omaan liikenneympäristöönsä.

Lisätietoja projektista voi kysyä projektikoordinaattori Anna-Kaisa Montoselta anna-kaisa.montonen(at)turku.fi.

4. Moottoripajatoiminta ja nuorten kohtaaminen

Joensuussa moottoripajatoiminta tarjoaa nuorille onnistumisen kokemuksia ja kontaktin turvallisiin aikuisiin. Moottoripajatoimintaa on ympäri Suomea. Osa pajoista kokoontuu yli 100 neliön tiloissa ja osa omakotitalon autotallissa.

Pajavetäjä, nuorisotyöntekijä Timo Sund kiteyttää toiminnan seuraavasti: ”Moottoripajatoiminnassa nuoret ovat valvotussa, turvallisessa ja päihteettömässä tilassa yhdessä turvallisten aikuisten kanssa.”

Hän jatkaa kertoen pajan aktiviteeteista: ”Pajalla ruuvataan, rakennetaan ja samalla saatetaan jutella elämän syvyyksistä.”

Moottoripajatoiminnassa tavoitteena on luoda nuorille turvallinen yhteisö, jossa voi tehdä ja toimia itselle mielenkiintoisten asioiden parissa tai halutessaan vain viettää aikaa yhdessä. Nuoret pääsevät rakentamaan kaikenlaista, kuitenkin lain puitteissa. Sund kertoo, että kerran pajalla rakennettiin moottoriavusteinen polkupyörä, mutta se meni purettavaksi, koska se ei ollut polkupyöräkäytössä laillinen.

Miten nuoria sitten saa houkuteltua mukaan toimintaan? Sundin mukaan nuoren oma motivaatio on tärkeää.

”Nuoren pitää itse tulla ovesta sisään, jos äiti tuo niin nuori ei palaa takaisin”.

Myönteiset kokemukset ovat myös tärkeässä roolissa, kun nuoria koitetaan saada mukaan moottoripajatoimintaan.

”Jos joku tulee pyytämään apua, hän usein apua saatuaan palaa uudestaan”, Sund toteaa ja jatkaa: ”Osa nuorista tulee kaukaa esimerkiksi opiskelupaikkakunnalle ja he tarvitsevat aikuisen kontaktin. Parempi löytää aikuinen tuki moottoripajatoiminnasta kuin jostain muualta.”

Parhaassa tapauksessa nuoret haluavat aikuisiksi kasvettuaan siirtyä ohjaajiksi pajatoimintaan.

Timon vinkin moottoripajatoiminnan aloittamiseksi

 • Kurkkaa moottoripaja.fi, sivulta löytyy ajantasainen tieto toimivista pajoista.
 • Löydä ainakin yksi asiasta innostunut aikuinen, joka voi puhua kolme muuta aikuista hommaan mukaan.
 • Etsi sopiva tila & rahoitus toiminnalle.
 • Hanki kunnolliset työkalut.
 • Jaa vastuuta toiminnasta useammalle ihmiselle.