• Perusopetus (luokat 3-6)
  • Perusopetus (luokat 7-9)
  • Toinen aste

Virtuaaliset kouluvierailut ja etäopiskelumateriaalit tukevat poikkeusolojen liikennekasvatusta

Toinen aste ja perusopetuksen yläluokat ovat tällä hetkellä vielä laajalti etäopetuksessa koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen takia. Jo toista kevättä peräkkäin kevätlukukausi on kouluissa ja oppilaitoksissa hyvin poikkeuksellinen. Pandemiatilanne vaikuttaa myös alakoulujen arkeen. Liikenneturva tukee kouluja ja oppilaitoksia liikennekasvatuksen toteuttamisessa myös poikkeuksellisessa tilanteessa tarjoamalla virtuaalisia kouluvierailuja sekä etäopiskelumateriaaleja.

Koulujen arki jatkuu joka puolella Suomea edelleen hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruspandemian takia. Sulkutilan vuoksi toisella asteella sekä perusopetuksen yläluokilla on jouduttu siirtymään laajasti etäopetukseen ja koko kevätlukukautta leimaa nyt epävarmuus.

Kevät on liikennekasvatuksen näkökulmasta tärkeää aikaa. Kun pyöräily ilmojen lämpenemisen myötä lisääntyy ja mopot ilmestyvät taas katukuvaan, on turvallisen liikkumisen periaatteiden kertaaminen tärkeää. Liikenneturvan virtuaalisten kouluvierailuiden ja etäopiskelumateriaalien avulla liikennekasvatusta on mahdollista toteuttaa suunnitelmallisesti myös nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Virtuaalinen kouluvierailu hyödyntää ryhmän myönteistä voimaa

Liikenneturva aloitti jo viime vuonna yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunnattujen kouluvierailuiden toteuttamisen etäyhteyden välityksellä, ja kokemukset olivat erittäin myönteisiä. Toimintamalli jatkuu myös tänä vuonna.

Liikenneturva toteuttaa turvallista liikkumista käsitteleviä virtuaalisia kouluvierailuita Liikenneturvan Teams-ympäristössä. Oppitunteja vetävät Liikenneturvan kouluttajaverkostoon kuuluvat kouluttajat, jotka on erikseen perehdytetty etävierailun toteuttamiseen. Virtuaalinen oppitunti sopii hyvin osaksi esimerkiksi terveystiedon opetusta. 

Opettajat voivat tilata kouluvierailun helposti Liikenneturvan verkkosivuilta löytyvän tilauslomakkeen kautta. Tilauksen jälkeen Liikenneturva ottaa opettajaan yhteyttä, kartoittaa tarkemmin koululle sopivan ajankohdan sekä toimittaa koululle ennakkokyselylinkin sekä kokouskutsun oppitunnille liittymiseksi. Virtuaalinen kouluvierailu onnistuu mainiosti riippumatta siitä, ovatko oppilaat etäopetuksessa vai läsnä koulussa. Etäopetuksessa jokainen oppilas liittyy oppitunnille mukaan kotoa omalta laitteeltaan. Lähiopetuksessa oltaessa etäyhteys kouluttajaan otetaan koko luokan kanssa yhdessä. Vierailu toimii siis hyvin tilanteessa, jossa olosuhteet koulussa voivat muuttua nopeastikin.

Liikenneturvan kouluvierailuun kuuluu lyhyt ennakkokysely, jonka avulla kartoitetaan oppilaiden omia ajatuksia ja kokemuksia turvallisesta liikkumisesta. Kysely myös ohjaa oppilaita pohtimaan teemaa jo ennakkoon. Kyselyn vastauksia hyödynnetään oppitunnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppilaiden kyselyvastausten avulla oppitunti räätälöidään juuri kyseiselle ryhmälle sopivaksi. Kyselyn tuottamaa aineistoa hyödynnetään oppitunnilla erityisesti vahvistamaan myönteistä, turvallisuutta tukevaa normia ryhmässä.

Kun oppilaat huomaavat kyselytuloksia läpi käytäessä, että suurin osa omista luokkatovereista pitävät turvallista liikkumista tärkeänä, voidaan vähentää ryhmäpainetta. Samalla murretaan joukkoharhaa siitä, että riskien ottaminen liikenteessä olisi omassa kaveripiirissä jotenkin erityisen arvostettua. Kyselylomakkeella oppilaiden on myös mahdollista esittää Liikenneturvan asiantuntijalle turvallista liikkumista käsitteleviä kysymyksiä, joihin kouluttaja vastaa oppitunnin aikana.

Varsinainen virtuaalinen kouluvierailu on 45 minuutin mittainen. Turvallisten valintojen tekemistä käsitellään kouluvierailulla onnettomuustarinan avulla. Vaikka vierailu toteutetaan etäyhteyden avulla, pyritään se pitämään mahdollisimman vuorovaikutuksellisena. Oppilaat voivat osallistua joko kirjoittamalla viestejä keskustelualueelle tai keskustelemalla mikrofonin kautta. Kouluvierailun lopuksi oppilaat saavat linkin tehtäväosioon, josta löytyy oppitunnin teemaa kertaavia ja syventäviä tehtäviä.

Tutustu virtuaaliseen kouluvierailuun ja tilaa oppitunti. Kouluvierailuita on tarjolla rajallinen määrä.

Toimintavinkit ja materiaalit etäopiskeluun kaikille luokka-asteille

Liikenneturva tarjoaa opettajille ja muille kasvattajille runsaasti materiaalia ja toimintavinkkejä liikennekasvatuksen toteuttamiseen. Suurin osa monipuolisista harjoituksista soveltuu mainiosti kotiympäristössä tehtäviksi joko itsenäisesti tai huoltajan tuella.

Viime keväänä luodut tehtäväpankit on päivitetty ja mukaan on saatu uusia tehtäviä. Vinkkejä kannattaa hyödyntää myös tilanteen normalisoiduttua – esimerkiksi perheen yhteisistä ulkoiluhetkistä voi helposti tehdä loistavia käytännön liikennekasvatushetkiä.

Etäopiskeluvinkit ja -materiaalit jokaiselle luokka-asteelle löytyvät osoitteesta liikenneturva.fi/etäopiskelu.