• Perusopetus (luokat 7-9)
  • Toinen aste

Tilaa Liikenneturvan virtuaalinen kouluvierailu

Kun koronapandemia keväällä pakotti yhteiskunnan poikkeustilaan ja siirsi lapset ja nuoret opiskelemaan etänä, halusi Liikenneturva tukea kouluja ja oppilaitoksia liikennekasvatuksen toteuttamisessa myös haastavana aikana. Perinteisesti Liikenneturva toteuttaa vuosittain lukuisia turvallista liikkumista käsitteleviä vierailuita kouluissa ja oppilaitoksissa. Poikkeuksellisessa tilanteessa päätimme kokeilla kouluvierailuiden toteuttamista etäyhteyden välityksellä. Kokemukset keväältä olivat erittäin myönteisiä ja toimintamallia päätettiin jatkaa ja kehittää edelleen. Maksuttoman vierailun voi tilata omalle opetusryhmälle helposti tilauslomakkeen kautta.

Liikenneturva tarjoaa yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille maksuttomia virtuaalisia liikennekasvatusaiheisia kouluvierailuita. Kouluvierailijat pitävät turvallista liikkumista käsitteleviä oppitunteja Liikenneturvan Teams-ympäristössä tai koulun omassa oppimisympäristössä. Virtuaalinen oppitunti sopii hyvin osaksi esimerkiksi terveystiedon opetusta. 

”Opin, että liikenteessä kaikkien pitäisi käyttäytyä hyvin, eikä olla välttämättä liikennesäännöistä. Vaikka kaveriporukassa helposti tekee mitä muut, niin silti pitäisi pitää järki päässä.”

Yläkoulun oppilas

Oppituntien tavoitteena on

  • innostaa nuoria pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään ja sen vaikutuksia omaan ja toisten turvallisuuteen.
  • vahvistaa ja tukea oppilaiden taitoja ja motivaatiota tehdä turvallisia valintoja liikenteessä.

Oppitunneilla

  • tarjotaan oppilaille tietoa nuorten riskeistä liikenteessä.
  • esitellään Liikenneturvan toimintaa ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttamista.
  • pohditaan yhdessä, miten jokainen voi toimia edistääkseen omaa ja muiden turvallisuutta liikenteessä.

”Todella hyvä tunti. Tykkäsin tositarinasta esimerkkinä, vaikkei se lohduttava ollutkaan. Hyvä että opiskelijoita työllistettiin miettimään ja vastaamaan. Kysely ennen tuntia oli hyvä ja monipuolinen. Oli hyvä, kun huomasi itsekin miettivänsä asioita.”

Lukiolainen

Liikenneturvan kouluvierailuun kuuluu lyhyt ennakkokysely, jonka avulla kartoitetaan oppilaiden omia ajatuksia ja kokemuksia turvallisesta liikkumisesta. Kysely myös ohjaa oppilaita pohtimaan teemaa jo ennakkoon. Kyselyn vastauksia hyödynnetään oppitunnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Kyselylomakkeella oppilaiden on myös mahdollista esittää Liikenneturvan asiantuntijalle turvallista liikkumista käsitteleviä kysymyksiä, joihin kouluttaja vastaa oppitunnin aikana.

”Kokonaisuus oli toimiva ja monipuolinen. Oli kiva, että onnettomuustarinaan palattiin tunnin aikana useammankin kerran. Oppilaiden mielipiteiden ja kokemusten kerääminen etukäteen toi asiat ”lähemmäs” oppilaita.”

Yläkoulun opettaja

Varsinainen virtuaalinen kouluvierailu on 45 minuutin mittainen. Turvallisten valintojen tekemistä käsitellään onnettomuustarinan avulla. Vaikka vierailu toteutetaan etäyhteyden avulla, pyritään se pitämään mahdollisimman vuorovaikutuksellisena. Oppilaat voivat osallistua joko kirjoittamalla viestejä keskustelualueelle tai keskustelemalla mikrofonin kautta. Luennon lopuksi oppilaat saavat linkin tehtäväosioon, josta löytyy oppitunnin teemaa kertaavia ja syventäviä tehtäviä.  

”Hyvin rakennettu kokonaisuus, jossa sopivasti tietoa, opiskelijoiden osallistamista sekä havaintomateriaalia. Taulukot ja kaaviokuvat ovat tehokkaita.”

Lukion opettaja

Kouluvierailuita on tarjolla rajallinen määrä. Tilaa kouluvierailu alla olevan lomakkeen kautta. Lomakkeen täyttäminen ei vielä velvoita mihinkään, vaan olemme sinuun yhteydessä ja sovimme oppitunnin pitämisestä kanssasi tarkemmin. 

Tilaa kouluvierailu täältä.