• Nuorisotyö

Liikennekasvatus on tärkeä osa nuorisotyötä

Kyky toimia liikenteessä turvallisesti ja muut huomioiden linkittyy nuoren kasvussa moniin nuorisotyössä esillä oleviin teemoihin. Nuorisotyöntekijät ovatkin erittäin tärkeitä myös liikennekasvattajina. Liikenneturva kysyi keväällä 2020 nuorisotyöntekijöiden näkemyksiä liikennekasvatuksen toteuttamisesta nuorisotyössä. Vastausten perusteella nuorisotyöntekijät pitävät turvallista liikkumista tärkeänä teemana, jonka käsittelyä nuorisotyössä tulisi vahvistaa.

Nuorisotyön ammattilaiset ovat nuorten tukena kaikenlaisissa nuorten elämään liittyvistä asioissa. Esimerkiksi sosiaaliset suhteet, tunteiden hallinta, itsetuntemus, omien vahvuuksien tunnistaminen, mediakasvatus ja ehkäisevä päihdetyö ovat isoja teemoja, joiden ympärillä nuorisotyössä toimitaan. Kyky toimia liikenteessä turvallisesti ja muut huomioiden linkittyy nuoren kasvussa moniin edellä mainittuihin nuorisotyössä esillä oleviin teemoihin. Nuorisotyöntekijät ovatkin erittäin tärkeitä myös liikennekasvattajina.

Liikenneturva toteutti keväällä 2020 nuorisotyöntekijöille suunnatun kyselyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa nuorisotyöntekijöiden näkemyksiä ajankohtaisista nuorten turvalliseen liikkumiseen liittyvistä ilmiöistä sekä saada kokonaiskuva nuorisotyössä tehtävän liikennekasvatuksen laajuudesta ja toimintatavoista. Kyselyyn vastasi yhteensä 138 nuorisotyöntekijää. Vastaajista 90 % ilmoitti, että liikennekasvatus on jollain tavalla osa omaa työtä. Lähes kolme neljästä vastaajasta (73 %) ilmoitti, että turvallista liikkumista käsitellään asian noustessa esiin tai silloin tällöin. Viidennes kertoi käsittelevänsä turvallista liikkumista säännöllisesti nuorten kanssa. Yleisimmin liikennekasvatus toteutui kyselyn mukaan arkisissa kohtaamisissa nuorten kanssa (62 % vastaajista) sekä käytännön harjoitteluna esimerkiksi retkien yhteydessä (42 % vastaajista). Kolmannes nuorisotyöntekijöistä kertoi käsittelevänsä turvallista liikkumista silloin, kun tietoon tulee nuorten riskikäyttäytymistä liikenteessä. Joka kuudes (16 %) nuorisotyöntekijä kertoi toteuttaneensa myös erillisiä liikennekasvatustuokioita.

Nuorten liikennekäyttäytyminen huolestuttaa valtaosaa nuorisotyöntekijöistä – liikennekasvatuksen vahvistamiselle tarvetta

Kyselyyn vastanneista nuorisotyöntekijöistä 60 % ilmoitti olevansa huolissaan oman paikkakunnan nuorten liikennekäyttäytymisestä. Kuitenkin lähes joka neljäs vastaaja koki, että nuorten liikennekäyttäytyminen on muuttunut parempaan suuntaan viime vuosina. Riskikäyttäytymisestä erityisesti ylinopeus, mopolla keuliminen sekä mopojen virittäminen nousivat esiin vastaajien huolenaiheina. Näistä teemoista oli huolissaan yli puolet vastaajista. Seuraavaksi eniten vastaajia huoletti puhelimen käyttäminen liikenteessä (33 %) sekä kavereiden yllytys riskinottoon (29 %).

Kyselyn mukaan valtaosa nuorisotyöntekijöistä haluaisi vahvistaa nuorisotyön asemaa liikennekasvatuksessa. 70 % kyselyyn vastanneista nuorisotyöntekijöistä oli sitä mieltä, että liikennekasvatusta voisi käsitellä nuorisotyössä enemmän. Liikenneturvalta nuorisotyöntekijät toivoivat erityisesti nuorisotyöhön suunniteltuja materiaaleja ja ohjeita. Neljännes kyselyyn vastanneista nuorisotyöntekijöistä toivoi myös liikennekasvatukseen liittyviä koulutuksia.

Liikenneturva tarjoaa materiaaleja ja tukea liikennekasvatukseen myös nuorisotyöntekijöille

Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri ikä- ja tienkäyttäjäryhmistä liikenteessä, tilastoja, animaatioita ja erilaisia aineistoja ja toimintamalleja. Lasten ja nuorten parissa työskenteleville on oma Opettajille-osio, joka tarjoaa monenlaista tekemistä hyödynnettäväksi muuallakin kuin koulussa.

Liikenneturva järjestää eri puolella Suomea säännöllisesti alueellisia koulutuksia nuorisotyöntekijöille liikennekasvatuksen pedagogiikasta ja menetelmistä. Koulutuksissa osallistujat pääsevät pohtimaan nuorten liikenneturvallisuustilannetta, saavat vaihtaa käytännön kokemuksia liikennekasvatuksesta nuorisotyössä sekä kokeilla erilaisia toiminnallisia menetelmiä liikennekasvatuksen tueksi. Tänä poikkeuksellisena syksynä tarjoamme koulutusta pääsääntöisesti verkossa.

Kysy Liikenneturvan tarjoamasta koulutuksesta ja tuesta liikennekasvatukseen nuorisotyössä lähimmästä aluetoimipisteestäsi.

*Liikenneturva selvitti nuorisotyöntekijöiden kokemuksia liikennekasvatuksesta nuorisotyössä kyselyllä keväällä 2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 146 nuorisotyön parissa toimivaa ammattilaista eri puolilta Suomea. Aineisto kerättiin sekä avoimella verkkokyselyllä että paperilomakkeella Nuori2020 -tapahtuman yhteydessä.