Vi ses på Educa – utmaningar samt idéer och tips om trafikfostran står på menyn

    Trafikskyddet deltar i vanlig ordning i utbildningsevenemanget Educa-mässan i Mässcentrum i Helsingfors 25–26.1.2019. I Trafikskyddets monter 6h90 erbjuds tips och idéer som stöd för trafikfostran.

    Trafikskyddets tema på Educa-mässan är trafikfostran i skolans vardag. I samband med mässan publiceras resultaten av den enkät som Trafikskyddet har gjort bland lärarna. Enligt enkäten ser lärare på alla utbildningsstadier trafikfostran som ett viktigt tema. Skolans gemensamma praxis, en systematisk trafikfostran samt stärkande av elevernas delaktighet och lärarnas egen beredskap lyftes fram som utvecklingsområden i enkäten.

    I Trafikskyddets monter kan du snurra på ett utmaningshjul, som utmanar lärare att fundera på sin roll som trafikfostrare. Du får också möjlighet att bekanta dig med aktivitetsbaserade metoder för trafikfostran och göra en uppgift som är särskilt utformad för just din grupp. För en väl utförs uppgift bjuder Trafikskyddet på ett gott pris.

    Välkommen till vår monter för att diskutera lärarenkäten och få praktiska tips för trafikfostran.

    Vi ses på mässan