Svara på enkät och hjälpa till att utveckla handlingsmönster av trafikfostran

  Trafikskyddet kartlägger lärarnas erfarenheter av genomförandet av trafikfostran i skolor och läroanstalter med hjälp av en elektronisk enkät. Vi använder enkäten för att samla in lärarnas åsikter om innehållet i och genomförandet av trafikfostran i skolorna, om det undervisningsmaterial som finns tillgängligt och om huruvida skolornas verksamhetskultur stöder trafiksäkerheten.

  I enkäten kan man även ge respons på materialet för den nationella trafiksäkerhetsveckan och framföra önskemål om material och stöd för trafikfostran.

  Lärarna är de bästa experterna på skolans vardag, och därför är det viktigt att beakta deras åsikter när verksamheten utvecklas. Lärarnas svar ger värdefull information som vi kan utnyttja när vi utvecklar vårt stöd för skolor och läroanstalter och lyfter fram betydelsen av trafikfostran i skolorna.

  Att svara på enkäten tar cirka 10 minuter. Trafikskyddet lottar ut 10 st. biobiljettpaket (2 biljetter/paket) bland alla dem som har deltagit i förfrågan och som har lämnat sin kontaktinformation.

  Svara på enkäten här. Läs regler för utlottningen här.

  Tack för hjälpet!