Bekanta dig med materialet för trafiksäkerhetsveckan

  Den nationella trafiksäkerhetsveckan 2018 ordnas igen under vecka 37, dvs. den 10–14 september 2018. Temat för årets trafiksäkerhetsvecka är ”Säkert till fots och med cykel”.

  Målet för trafiksäkerhetsveckan är att uppmuntra lärare samt elever och studerande med sina vårdnadshavare på alla skolnivåer att diskutera trafiksäkerhetsfrågorna under höstens temavecka.

  Att promenera och cykla är bra sätt att röra sig: det ger bättre kondition och sparar miljön. Det är särskilt viktigt att diskutera med barn och unga hur man väljer att röra sig i vardagen och vilka effekter det har på miljön och samhället, eftersom de trafikvanor man lär sig som ung även återspeglas i de val man gör som vuxen. Det ligger på vuxnas ansvar att bidra till att barn och unga kan röra sig självständigt och tryggt.

  Målen för trafiksäkerhetsveckan

  • Uppmuntra eleverna att promenera och cykla enligt sina förutsättningar och möjligheter samt att stärka positiva attityder gentemot att promenera och cykla.
  • Stärka elevernas färdigheter att tryggt röra sig till fots eller med cykel i den egna näromgivningen.
  • Fokusera på positiv interaktion samt bedömning av det egna beteendets effekter, särskilt när man går eller cyklar. När vi är artiga och tänker på andra i trafiken förbättrar vi säkerheten för både oss själva och andra.

  Trafikfostran under hela läsåret

  Samarbetsnätverket för trafikfostran har tillsammans med sakkunnig lärare tagit fram aktivitetstips och idéer som gäller promenader och cykling och som kan användas i undervisningen. Trafiksäkerhetsveckan utgör ett startskott för en systematisk trafikfostran för hela läsåret i skolor och på läroanstalter.

  Trafiksäkerhetsveckans material fokuserar särskilt på att fundera på positiv interaktion samt bedömning av det egna beteendets effekter när man går och cyklar.

  ”I årets uppgifter har man velat lyfta fram allas möjligheter att påverka tryggheten i vår trafikmiljö. Även trafikregler som har med tryggt promenerande och cyklande att göra diskuteras, men speciellt har man velat fokusera på att tänka på elevernas egna handlingar samt olika erfarenheter och känslor. När vi är artiga och tänker på andra i trafiken förbättrar vi säkerheten för både oss själva och andra”, påminner Eeva-Liisa Markkanen, planerare för Trafikskyddet.

  Bekanta dig med materialet och välj ett aktivitetstips som passar din egen lektion. Aktivitetstipsen har klassificerats enligt skolstadium. Materialet kan även tillämpas för andra skolstadier. Du hittar materialet på adressen www.trafikskyddet.fi/trafiksakerhetsveckan.