Trafiksäkerhetsveckan firas igen i september

    Den traditionella trafiksäkerhetsveckan firas även i år under vecka 37, den 10–14 september. Temat för veckan är Säkert till fots och med cykel.

    Under årets trafiksäkerhetsvecka fokuserar man på positiv interaktion samt bedömning av det egna beteendets effekter, särskilt när man går eller cyklar. När vi är artiga och tänker på andra i trafiken förbättrar vi säkerheten för både oss själva och andra.

    Målet för trafiksäkerhetsveckan är att uppmuntra lärare samt elever och studerande med sina föräldrar på alla skolnivåer att diskutera trafiksäkerhetsfrågorna. Veckan är startskottet för det arbete med trafikfostran som kommer att pågå under läsåret, och materialet kan utnyttjas under hela läsåret som en del av undervisningen samt på skolans temadagar och gemensamma evenemang.

    Anteckna veckan i kalendern redan nu – det finns flera intressanta och lärorika sätt att fira veckan.

    Vi berättar mer om trafiksäkerhetsveckan och evenemangen till exempel i Säkerhetsnyheternas nästa nummer efter sommarlovet.