Säkrare trafikkultur en individ åt gången – även i skolor

  Trafikskyddets nya kampanj Se människan i trafiken uppmuntrar alla att göra vår trafikkultur säkrare och trevligare. Även skolorna kan påverka, såväl trafiken som annan interaktion – till exempel genom att anta Trafikskyddets utmaning.

  Trafikskyddets nya kampanj Se människan i trafiken inleddes den 9 april. Den första kampanjperioden pågår ända till första maj, och den andra inleds när skolorna börjar igen i augusti. Målet för kampanjen är att lyfta fram fördelarna med positiv interaktion – när det aggressiva eller nonchalanta beteendet minskar blir även stämningen i trafiken bättre.

  Detta kan även tillämpas i skolvärlden och i enskilda klasser. Låt oss ta ett exempel: om var och en var lite vänligare mot andra, skulle atmosfären i klassen förbättras betydligt.

  Detta leder oss till utmaningen, som är en viktig del av kampanjen. Vi uppmuntrar alla att utmana sig själv och sina vänner att bete sig bättre i trafiken under de nästa 30 dagarna.

  Även djupt inrotade vanor kan nämligen ändras – bara man gör det medvetet och upprepar aktiviteten varje dag under 20–80 dagar beroende på hur invecklad verksamhet det är fråga om.

  ”Om man redan i dag börjar göra saker på ett nytt sätt till exempel på skolvägen, blir det i bästa fall en ny rutin på mindre än en månad. Det är värt ett försök”, uppmuntrar Trafikskyddets planerare Jyrki Kaistinen.

  Trafiken är summan av sina delar

  Även om vi gör trafikkulturen säkrare tillsammans, börjar ändringen med oss själva. Utöver den reella säkerheten spelar även den upplevda säkerheten en roll, eftersom den påverkar våra val och vanor i trafiken.

  ”Den upplevda säkerheten inverkar till exempel på om vi låter barnen gå till skolan till fots eller om vi anser det säkrare att fortsätta skjutsa dem. När vi ändrar enskilda samspelssituationer i en positivare riktning förbättrar vi hela trafikkulturen bit för bit. Detta är målet för vår nya kampanj”, sammanfattar Trafikskyddets organisationschef Pasi Anteroinen.

  Eleverna kan utmanas att i sin egen klass lova en sak som de ska göra varje dag under en månad. De kan till exempel lova att inte springa i trappan eller att stanna varje gång de måste använda mobiltelefon när de går.

  Det är bra att följa hur utmaningen framskrider och utvärdera resultaten till exempel i mitten av utmaningen och efter en månad. Barnen kan bli intresserade av att förbättra säkerheten för sig själva och i bästa fall även för andra om de kan göra det i form av en tävling.

  I detta fall handlar det främst om att tävla mot sig själv – kan jag hålla mitt löfte under åtminstone en månad så att det kanske blir en ny, god vana? Testa!

  Se videon: Kampanjfilmen Se människan i trafiken

  Se videon: Man kan ändra sina vanor