Med lärdomsprov samlas erfarenheter om trafikfostran

  Heidi Heikkilä, som studerar till trafikingenjör, strävar i sitt lärdomsprov efter att utreda hur klasslärarna ser på trafikfostran i årskurserna 1-6. Erfarenheter av trafikfostran samlas in med enkäter och intervjuer av klasslärarna. I enkäten samlas också in erfarenheter bland annat om materialet för trafikfostran som riktas till Trafikskyddets lärare. Enkäten är finskspråkig.

  Besvara enkäten.

  Läs hela artikeln om Heidi Heikkilä nedan.

  Lärdomsprovet om trafikfostran och trafikolyckorna bland 6–14-åringar

  I december 2016 godkände Statsrådet ett principbeslut för främjande av säkerheten i vägtrafiken. Det långsiktiga målet för principbeslutet är att ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken. Det ovan nämnda målet går också under namnet nollvision. Så som tydligt märks i massmedierna har nollvisionen inte förverkligats ännu: årligen dör över 200 personer i trafikolyckor och ca 500 skadas allvarligt. Trafikolyckorna utreds för att man ska lära sig av dem. Den oberoende utredningen av trafikolyckor koordineras av Institutet för Olycksinformation (OTI).

  Ett sätt att främja trafiksäkerheten är den livslånga trafikfostran i vilken den grundläggande utbildningen spelar en väsentlig roll när det gäller att rota in inställningar, kunskaper och färdigheter allt från första klassen. Trafikskyddet stöder klasslärarnas betydelsefulla arbete för trafikfostran bl.a. genom att erbjuda avgiftsfritt material till stöd för trafikfostran. Trafikskyddet ordnade 2011-2012 och 2013-2014 kompletterande utbildning inom nätverket Liikenne hurahti  – ja opettajat menivät mukana. Genom att samla in respons om utbildningarna och om materialet för trafikfostran strävar Trafikskyddet att utveckla sin verksamhet i samarbete med lärarna.

  Genomskärning av trafiken med utbildning som ingenjör för trafikområdet

  Hämeen ammattikorkeakoulu är för tillfället den enda yrkeshögskolan i Finland som har specialiserat sig på trafikplanering. Utbildningen som ingenjör för trafikområdet (YHS) erbjuder en genomskärning av trafiken. Senast i lärdomsprovsskedet är det möjligt att inrikta sig på det man själv intresserar sig för. Det skrivs lärdomsprov om rätt mångsidiga teman inom trafikområdet. För tillfället skrivs lärdomsprov bl.a. om hur väjningsskyldigheterna i tätorter bestäms, hur effekterna av val av gator påverkar underhållskostnaderna och hur de sociala medierna utnyttjas i kommunikationen om underhållsentreprenader.

  Temat för mitt egna lärdomsprov bestämde jag utifrån mitt eget intresse för trafikfostran och trafikolyckor bland 6–14-åringar. Trafikskyddet intresserade sig för mitt arbete och erbjöd sina kunskaper till min hjälp. Utnyttjandet av Trafikskyddets kunskap har redan i det här skedet av arbetet gett ett ”djup” i behandlingen av trafikfostran. I valet av temat för lärdomsprovet förenas på ett naturligt sätt analyser av olycksfallsuppgifterna och användbarheten av material som används i trafikfostran.

  Lärdomsprov om trafikfostran i årskurserna 1-6

  I mitt lärdomsprov strävar jag efter att utreda hur klasslärarna ser på trafikfostran i årskurserna 1-6. I lärdomsprovet ligger tyngdpunkten i granskningen av olycksfall på olycksfall med dödlig utgång i vilka ett barn i åldern 6–14 år har varit inblandat. När olycksfallen med dödlig utgång togs med som en del av granskningen förutsattes inte att ett barn hade omkommit i olyckan. I en del av olycksfallen som analyseras har emellertid ett barn i åldern 6–14 omkommit.

  Erfarenheter av arbetet med trafikfostran samlas in i enkäten här nedan och genom några intervjuar med klasslärare. I enkäten samlas också in erfarenheter av kompletteringsutbildningarna ’Liikenne hurahti verkostoon – ja opettajat menivät mukana’ och materialet för trafikfostran som riktas till Trafikskyddets lärare.

  Svarstid fram till början av mars

  Här nedan finns en länk och en QR-kod som leder direkt till enkäten. Det tar ca 10-15 minuter att besvara enkäten. Största delen av frågorna är mångvalsfrågor. Enkäten kan besvaras fram till 4.3.2018.

  https://link.webropolsurveys.com/S/7D2EB6BA8051C247

  Tack för din tid och mycket glädje i arbetet!

  Heidi Heikkilä

  Trafikingenjörsstuderande