Gårdspromenad-verksamhetsmodell för småbarnsfostran

  Inom småbarnsfostran rör man sig mycket i närheten av dagvårdsstället och trafikfostran är en naturlig del av småbarnsfostran. Gårdspromenader erbjuder innehåll för trafikfostran för en längre tid och utflykter i närmiljön bidrar till att barnen lär sig att röra sig säkert och självständigt.

  Verksamhetsmodellens idé är att gruppen under året ska promenera till varje barns gård. Samtidigt bekantar barnen sig med daghemmets och eventuellt den kommande skolans näromgivning och övar säkra handlingssätt i trafiken. Före varje promenad går man igenom gångvägen på kartan, beaktar eventuella krävande platser och repeterar säkra handlingssätt.

  Det är bra att börja med korta sträckor, men när ni har fått lite erfarenhet kan ni växla mellan längre och kortare promenader. Om flera gårdar ligger nära varandra kan ni besöka dem under en och samma promenad. En promenad per vecka är tillräckligt – på det sättet får ni även tid för andra aktiviteter och kan ändra tidsplanen om det till exempel är dåligt väder.

  Under gårdspromenaden får varje barn i tur och ordning presentera sin hemgård och berätta varför den är viktig för honom eller henne. Barnen lär sig även att vänta på sin tur och ge andra uppmärksamhet. Genom att röra sig i näromgivningen får barn lära sig mer om naturen och årstidernas växling.

  Gårdspromenaden stödjer genomförandet av grunderna i planen för småbarnsfostran i fråga om mångsidig kompetens (att ta hand om sig själv och vardagskompetens) och lärområden (jag utforskar min omgivning; jag växer, rör på mig och utvecklas).

  Läs närmare anvisningar här: www.liikenneturva.fi/opettajille/kotipihakavely