Bekanta dig med materialet för trafiksäkerhetsveckan

  Temat för detta års trafiksäkerhetsvecka är skolväg. Du får tips på säkra handlingssätt i trafiken, såväl för gång som för cykling. Utöver reglerna har även skolvägens miljö, natur och olika erfarenheter och önskningar gällande skolväg beaktats. I Skolväg-helheten kan du kombinera olika läroämnen, från matematik till musik.

  Koulumatkani (”Min skolväg”) är en är målinriktad, planmässig och övergripande inlärningshelhet, vars syfte är att under en längre tid fokusera på trafiksäkerhet.

  ”Materialet framhäver funktionalitet samt inlärning och utveckling av förmågan att arbeta i grupp. Även samarbete med vårdnadshavarna är viktigt”, säger Trafikskyddets utbildningschef Satu Tuomikoski.

  I materialet för olika skolformer behandlas säkra skolvägar. Detta gäller även uppgifterna för andra stadiet, där de unga ska fundera på risktagande i trafiken samt hur man med sina egna val och handlingar kan påverka säkerheten.

  Skolornas och läroanstalternas trafiksäkerhetsvecka firas på hösten vecka 37. Trafikskyddets tips och verksamhetsmodeller lämpar sig som en del av övergripande inlärningshelheter.

  Trafiksäkerhetsveckans verksamhetsmodeller står till ditt förfogande på vår webbplats med början av veckan 37.