Vad innebär cykelundervisning år 2017?

  Under en stor del av året har vi arbetat med det nya materialet för cykelundervisning för lågstadieelever. Hösten 2017 lanserar vi den nya digitala inlärningsmiljön. I början av planeringsarbetet bad vi lågstadieelever rösta fram ett namn på materialet, och resultatet blev ”Fillarilla”. 

  På cykeln tryggt och digitalt

  En viktig del av planeringsarbetet är visionen i läroplanen om eleven som en aktiv aktör som styr sitt eget lärande.

  ”Målet är att öka elevernas medvetenhet om tryggt cyklande och uppmuntra dem till att cykla”, säger Fillarillas projektplanerare Essi Olkkonen

  Målet med Fillarilla är att motivera och uppmuntra till ett tryggt cyklande genom att göra observationer, öva upp cyklingsfärdigheter, reflektera över transportval och diskutera regler.

  ”Den digitala verksamhetsmiljön är naturlig redan för barn som går i tredje–sjätte klass. Den pedagogiskt planerade digitala miljön erbjuder verkligen en grund för mångsidigt lärande. Materialet tillgodoser också lärarnas förändrade materialbehov. Vi vill erbjuda även dem en mångsidig arbetsmiljö som stöder och inspirerar till arbete”, säger Olkkonen. 

  Upp på cykelsadeln med spelifiering

  Med spelifieringens hjälp får man en både intressant och uppmuntrande rutt på vilken man kan öva säkerhet i trafiken, regelkännedom och observation av omgivningen och trafiksituationer. Den digitala inlärningsmiljön har utvidgats till den virtuella verkligheten, och övningar i att förutsäga och observera trafiksituationer i en virtuell verklighet (VR, Virtual Reality) ingår i materialet.

  ”En utmaning i planeringen har varit att omsätta säkerhetsfrämjande kunskap i praktiken. I den virtuella världen kan man tryggt öva cykling inomhus när cykling i den verkliga miljön inte är möjlig. Det nya inlärningssättet upprätthåller och ökar elevernas positiva förhållande till cykling. Det väl inövade beteendet från den virtuella världen överförs till vardagen och de rätta trafiksituationerna,” säger Olkkonen. 

  Den digitala verksamhetsmiljön möjliggör cykelundervisning även utanför skolmiljön. Med Fillarilla hoppas man också nå lågstadieelevernas föräldrar och inspirera även dem till att diskutera ämnet med barnen och cykla med dem. 

  ”Kom med på Fillarillas resa hösten 2017”, uppmanar Olkkonen.

  Se videon om elevernas reaktioner på den virtuella övningen.