Skolornas och läroanstalternas trafiksäkerhetsvecka igen på hösten

  Skolornas och läroanstalternas trafiksäkerhetsvecka hålls traditionellt på hösten vecka 37. I höst erbjuder vi tips och handlingsmodeller för trafikfostran som en del av övergripande inlärningshelheter.

  Skolvägen som tema för lågstadiet

  I materialet för lågstadiet diskuteras skolvägen. Det innehåller tips om trygga tillvägagångssätt i trafiken både för fotgängare och cyklister. Utöver trafikregler uppmärksammar man även omgivningen, naturen och olika upplevelser och önskemål kring skolvägen. Skolvägshelheten kan förena olika läroämnen, från matematik till musik.

  Högstadiets tema är ökad säkerhet

  Målen med högstadiets inlärningshelhet är funktionalitet, att öka välmåendet och säkerheten genom trafikfostran, att öva och utveckla förmågan att arbeta i grupp, användning av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen, den egna sökningen av grundläggande information om olika trafikanter, samt samarbete med vårdnadshavarna.

  Trafiksäkerhetsveckans tema och handlingsmodeller presenteras på våra nätsidor på adressen www.liikenneturva.fi/liikenneturvallisuusviikko. Årets tips publiceras på sidan under våren. Tipsen från förra höstens tema kring ouppmärksamhet finns fortfarande tillgängliga på sidan och du kan använda dem under våren, om du ännu inte hunnit använda alla uppgifter i undervisningen.