Trafikfostran starkt med i LP

  ”Digitalt språng, pedagogisk gymnastik, fenomensprång, utvärderingshopp, så kanske även ett trafiksprång.”

  Man håller för närvarande på att utarbeta den nya läroplanen så att den står vardagen och livet närmare. Många funderar, förändras allt eller förändras något alls? Det pratas även mycket om de digitala möjligheterna. Lärarna har utbildats i det digitala språnget och det fenomenbaserade arbetssättet väcker diskussion. Är det här då ett fenomensprång? Man har säkert ännu inte insett alla möjligheter som utvärderingens mångsidighet medför. Blir det då ett utvärderingssprång?

  Skolelever har alltid getts trafikfostran och kommer att ges det även i framtiden. I den nya läroplanen figurerar trafikfostran starkt i målen för en mångsidig kompetens. I den nya läroplanen binds inte trafikfostran till målen i ett visst läroämne, utan den har tagits med i helhetsbilden av målen i läroplanen för en mångsidig kompetens.

  Det har konstaterats att det enda sättet att svara på framtidens utmaningar är att stärka en mångsidig kompetens. Bra så! De vardagliga färdigheter som krävs i trafiken kommer således att läras ut till alla i alla årskurser. På så vis tar man hoppeligen fostran i vardagliga färdigheter på allvar i skolorna.

  Med beaktande av ens egen och andras säkerhet

  Eleverna ges möjlighet att öva i att agera med beaktande av sin egen och andras säkerhet i olika situationer, även i trafiken. De handleds i att förutse farosituationer och agera därefter.

  1–2-klassister

  Målet är att man i skolorna lär sig grundläggande saker som gäller ens egen och allas välbefinnande, säkerhet och vardag. Man fäster uppmärksamhet vid att självständigt och säkert röra sig i trafiken i närmiljön, använda säkerhets- och skyddsutrustning samt utveckla sin egen kunskap och sina egna färdigheter som fotgängare och cyklist. Se tips för 1–2-klassister.

  3–6-klassister

  Eleverna ges stöd i att utveckla sina trafikfärdigheter inom ett bredare område och i kollektivtrafiken. Man fäster särskild uppmärksamhet vid cyklingsfostran samt vid beaktande av sin egen och andras säkerhet i trafiken. Eleverna handleds i korrekt användning av säkerhets- och skyddsutrustning och de lär sig känna de viktigaste säkerhetssymbolerna. Se tips för 3–6-klassister.

  7–9-klassister

  Eleverna handleds i att agera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt i olika trafiksituationer, i synnerhet när de rör sig med cykel och moped och använda säkerhetsutrustning samt lär sig om förbudet att använda rusmedel i trafiken. Se tips för 7–9-klassister.