Lys upp med hela klassens kraft

  Den tidiga snön medförde en lättnad under årets mörkaste period, men i och med att dagarna blir kortare blir det allt mörkare ute. Fotgängaren ska säkerställa att han eller hon är synlig genom att använda reflex, som bör fästas på alla jackor, ryggsäckar och väskor i familjen.

  Med dagens stora utbud hittar alla säkert en reflex för varje användningsändamål och som faller dem i smaken. Hängande reflex placeras på högst midjehöjd så att den kan dingla fritt och syns åt varje håll. En bra plasts för stretch-reflex eller snapreflex är handleden eller vristen. Reflexvästar ger den bästa synligheten, eftersom den speglande ytan är stor och syns åt alla håll. De olika reflexerna utesluter inte varandra, utan de är kompletterande.

  I Trafikskyddets material finns aktivitetstips för att behandla reflex i alla årskurser. Nu är det rätt tid att lysa upp med hela klassens kraft!

  Den som använder reflex ska kunna lita på att reflexen återspeglar. Fotgängarnas reflexer definieras i enlighet med Europeiska unionens personskyddsdirektiv; reflexer ska ha en tillräcklig total ljusstyrka och yta. Trafikskyddet rekommenderar således inte att man gör egna reflexer.

  På förpackningen till en säker reflex ska anges

  • CE-märkning,
  • EN 13356,
  • uppgifter om den som genomfört typgodkännandet (t.ex. Arbetshälsoinstitutet),
  • bruksanvisning, samt
  • tillverkare.