• Perusopetus (luokat 3-6)

Kevät on hyvä aika pyöräilykasvatukselle – ohjaa oppilaat Filla&Rillan pariin

Turvallisen pyöräilyn perusteita ja pyöräilyn liikennesääntöjä kannattaa käydä läpi oppilaiden kanssa jo hyvissä ajoin keväällä. Liikenneturvan Filla&Rilla on ilmainen 3.–6.-luokkalaisille suunnattu digitaalinen oppimisympäristö pyöräilykasvatukseen.

Filla&Rilla perustuu kuva- ja videopohjaisiin tehtäviin sekä pelillisiin elementteihin, joiden avulla edistetään motivaatiota ja luodaan oppimisen iloa. Oppimisympäristössä erilaiset turvallisen pyöräilyn osa-alueet käydään läpi suunnitellusti. Helppokäyttöinen Filla&Rilla ei vaadi sisäänkirjautumista.

Tehtäviä tekemällä oppilaat harjoittelevat liikennesääntöjä ja turvavarusteiden asianmukaista käyttöä. Lisäksi harjoitellaan havaintojen tekemistä ja ennakointia sekä käsitellään tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä. Tehtävien avulla pyritään myös kehittämään lasten ymmärrystä itsestään liikkujana ja osana liikennettä.

Filla&Rillassa on neljä tasoa, eli periaatteessa yksi taso jokaiselle vuosiluokalle. Jokainen taso sisältää neljä oppimisosiota. Yhden oppimisosion tekemiseen oppilaalta menee noin 20 minuuttia. Jokaisen oppimisosion päätteeksi oppilaat saavat itselleen ladattavan todistuksen. Todistus sisältää käytännön tehtäviä kotona ja koulussa tehtäväksi. Tavoitteena on, että digitaalisessa oppimisympäristössä opittuja tietoja ja taitoja harjoitellaan myös oikeassa liikenteessä.

Tehtävät sopivat hyvin suoritettavaksi sekä ohjatusti että itsenäisesti, koska oppimisympäristöstä saa jatkuvaa palautetta suoriutumisesta ja etenemisestä. Itse oppimisympäristön lisäksi Filla&Rillan sivuilta löytyy konkreettista lisämateriaalia opettajille oppimisympäristön käytön oheen.

Tutustu Filla&Rillaan osoitteessa www.fillarilla.fi

Opettajille tarkoitettua oppimateriaalia ja toimintavinkkejä 3–6-luokkalaisten liikennekasvatukseen: liikenneturva.fi/opetusmateriaalit.