• Nuorisotyö
  • Toinen aste

Luodaan yhdessä #SafeSpaceAutoon

Nuoriin liittyvä kampanjointi ja muu viestintä on ollut Liikenneturvan toiminnan keskiössä vuosikymmeniä. Liikenneturva aloittaa huhtikuussa uuden nuorille suunnatun kampanjan #SafeSpaceAutoon.

Kampanjan tavoite on vahvistaa sosiaalista normia siitä, että liikenteessä ei ole ok ottaa riskejä. Haluamme nuorten oivaltavan, että jokainen voi omalla toiminnallaan tai toimimattomuudellaan vaikuttaa matkan sujuvuuteen. Tarkoitus on siis saada nuori pohtimaan, mitä hän voi itse tehdä sen eteen, että matka jatkuu turvallisesti.

Matkustaja voi tukea tai häiritä kuljettajaa

Kaikkien toiminnalla kaveripiirissä on kuitenkin merkitystä matkan turvallisuudelle. Kampanjalla kehotammekin nuoria sanomaan ääneen sekä huolensa ajotilanteessa että kehut kaverin turvallisesta toiminnasta. 

Matkustajataidot ovat niitä toimenpiteitä, joita matkustajat tekevät kuljettajan turvallisen käyttäytymisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Näitä ovat esimerkiksi navigointi, viesteihin vastaaminen, musiikin säätäminen, vaarallisiin ajotapoihin puuttuminen ja vaaratilanteiden tunnistaminen.

Ryhmäpaine voi olla positiivista tai negatiivista

Ryhmä ja siihen muodostuneet normit vaikuttavat nuoren kykyyn toimia ja tehdä turvallisia valintoja. Aina ei ole helppo pitää omista turvallisista valinnoista kiinni. Jos ei uskalla sanoa suoraan, voi miettiä kuka kaveriporukasta olisi sellainen, jolta saisit tukea. Jokaisella on oikeus sanoa ääneen tuntevansa olonsa turvattomaksi.

Voit hyödyntää kampanjamateriaaleja opetuksessa


Matkustajataidot ja ryhmäpaine ovat hyviä teemoja kevään oppitunneille. Ne sopivat hyvin aiheeksi esimerkiksi terveystiedon, psykologian, äidinkielen ja kuvataiteen opetukseen. Terveystiedossa ja psykologian tunneilla voi hyödyntää esimerkiksi matkustajataitotestiä ja ryhmäpainevideota keskustelun herättelyssä. Kampanjavideota voi puolestaan hyödyntää äidinkielen ja kuvataiteen opetuksessa

Matkustajataitotesti johdattelee nuoria pohtimaan millaisia matkustaja he ovat. Testitulosten pohjalta voitte keskustella yhdessä, miten nuoret yleensä tukevat kuskia ja millaisia muita tapoja tukea kuljettaa on. Voitte myös miettiä sitä, miten nuoret toivoisivat kavereiden tukevan heitä, kun he ovat itse ratissa.

Ryhmäpainevideo toimii myös hyvänä johdatteluna aiheen käsittelyyn. Keskusteluohjeiden avulla voitte puhua niin positiivisesta kuin negatiivisesta ryhmäpaineesta. Kannattaa keskustella myös siitä, miten toimia, jos joutuu tilanteeseen, jossa ryhmä painostaa itseä tai jotakuta toista johonkin vaaralliseen. Toisaalta voitte myös pohtia miten ryhmä voi vahvistaa turvallisia toimintatapoja, esim. antamalla kuskille palautetta.

Kampanjavideota voi analysoida äidinkielen ja kuvataiteen tunneilla. Opiskelijat voivat eritellä videossa käytettäviä markkinoinnin keinoja tai keskittyä videon visuaalisen ilmeen analysointiin. Teemaa voi käsitellä myös esimerkiksi käsikirjoittamalla ja kuvaamalla vaihtoehtoisia versioita kampanjavideosta. Kampanjavideo toimii hyvin myös johdantona matkustajataitoja käsittelevään keskusteluun.

Käy katsomassa kampanjavideo, kokeile matkustajataitotestiä sekä keskustele oppilaidesi kanssa ryhmäpaineesta. Materiaalit löydät 11.4. alkaen osoitteessa: liikenneturva.fi/SafeSpaceAutoon.

Liikenneturvan tuorein kampanjajakso keskittyy nuorten turvallisten valintojen tukemiseen matkustajataitojen muodossa. Kampanjassa herätellään ajatuksia turvallisen matkustajan ominaisuuksista ja matkakumppanin vaikutuksesta kuljettajan toimintaan. Käy kurkkaamassa lisää tietoa ja materiaalia opetuksen tueksi kampanjasivuiltamme tai nuorille tuttujen vaikuttajien kanavista, alla olevista linkeistä.

Postauksia löytyy Instagramista ja TikTokista myös hashtageillä #SafeSpaceAutoon ja #Liikenneturva.