• Varhais­kasvatus

Varhaiskasvattaja: tiedätkö miten harjoitella lasten kanssa tienylitystä?

Tien turvallinen ylittäminen on pienelle lapselle vielä haastavaa. Riskiä voidaan kuitenkin vähentää harjoittelemalla säännöllisesti ja pitkäjänteisesti varhaiskasvatuksen arjessa. On tärkeää, että lapselle juurtuvat liikenteessä turvalliset toimintamallit. Esimerkiksi pysähtyminen aina ennen tienylitystä on syytä tulla kuin selkärangasta.

Miksi tienylitykset ovat vielä haastavia lapsille?

Tien ylittäjän täytyy havainnoida liikenneympäristöä, ymmärtää riskejä, arvioida lähestyvien ajoneuvojen nopeus ja etäisyys sekä ennakoida toisten aikomuksia. Turvallisen tienylityksen vaatimukset voivat ylittää erityisesti pienempien lasten kehitystasoon liittyvät kyvyt.

Tämän takia on tärkeää harjoitella turvallisia toimintamalleja säännöllisesti pienestä pitäen. Suunnitelmallinen harjoittelu mahdollistaa, että kouluiässä itsenäinen liikkuminen liikenteessä on turvallista.

Alla muutamia pieniin lapsiin liittyviä tekijöitä, jotka lisäävät riskiä tienylityksissä:

 • Lapsen kyky hahmottaa autojen nopeuksia ja etäisyyksiä ei ole vielä kehittynyt aikuista vastaavaksi.
 • Lapsi ei välttämättä osaa vielä arvioida eri tilanteisiin liittyvää riskiä oikein.
 • Lapsen on vaikea ohjata ja ylläpitää tarkkaavaisuutta tarkoituksenmukaisesti. Huomio saattaa tällöin siirtyä turvallisuuden kannalta epäolennaisiin asioihin.
 • Lapsi suhtautuu sääntöihin ehdottomasti ja luottaa sokeasti aikuisten noudattavan sääntöjä – esimerkiksi antavan aina tietä suojatiellä.
 • Lapsi saattaa toimia impulsiivisesti liikenteessä.
 • Lapsen voi olla vaikeaa yleistää opittua eri ympäristöihin: vaikka tutun suojatien ylitys sujuisi hyvin, saattavat opit unohtua toisessa paikassa tietä ylittäessä.
Pieni koko voi tehdä autoilijoille lasten havaitsemisen hankalammaksi. Se ei kuitenkaan poista autoilijan vastuuta tippaakaan.

Tienylitystä kannattaa harjoitella aluksi turvallisessa ympäristössä

Suojatien ylitystä on hyvä harjoitella turvallisessa ympäristössä ennen harjoittelua liikenteessä. Suojatien voi tehdä sisätiloihin esimerkiksi maalarinteipillä tai pahvilla. Ulos suojatien voi maalata vaikka katuliiduilla. Ensin kerrataan yhdessä lasten kanssa turvallisen suojatien ylityksen vaiheet:

 • Pysähdy
 • Katso molempiin suuntiin
 • Kuuntele
 • Ylitä tie kävellen

Tämän jälkeen jokainen pääsee vuorollaan harjoittelemaan. 

Lapsille annettavat ohjeistukset on hyvä pitää mahdollisimman lyhyinä ja selkeinä. Jokainen vaihe on hyvä käydä lasten kanssa läpi perustellen: jotta pystyy havainnoimaan liikennettä kunnolla, on syytä ensin pysähtyä.

Molempiin suuntiin katsomalla ja kuuntelemalla varmistetaan, että tien voi ylittää turvallisesti. Harjoittelussa on tärkeää, että lapsen pää kääntyy ja että myös ajatus on mukana. Pelkkä pään pudistus ennen tienylitystä ei vielä riitä. Pienten lasten kanssa liikenne ei ole paras paikka harjoitella oikeaa ja vasenta.

Halutessaan voi mukaan ottaa myös liikennevalot. Yksi lapsi vuorollaan voi toimia liikennevaloina näyttäen punaista tai vihreää esimerkiksi kartongin paloilla. On tärkeää, että valon vaihtuessa vihreäksi, muistetaan tarkistaa liikenne ennen tienylitystä.

Suojatien ylitystä on hyvä harjoitella turvallisessa ympäristössä ennen harjoittelun siirtämistä liikenteeseen.

Harjoitusta tarvitsee myös oikeassa liikenteessä

Kun suojatien ylitys turvallisessa ympäristössä sujuu hyvin, ja esimerkiksi pysähtyminen tapahtuu lähes automaattisesti, on opittua hyvä harjoitella myös oikeassa liikenteessä. Tienylitykseen liittyvät opit saattavat uudessa ympäristössä helposti unohtua.

Oikeassa liikenneympäristössä on hyvä kertoa ja perustella, mikä on turvallinen paikka ylittää tie. Erilaisissa tienylityspaikoissa on aina hyvä käsitellä, millaisia riskitekijöitä paikkaan liittyy, esimerkiksi:

 • ”Tämä pensas peittääkin näkyvyyttä, nyt täytyy olla erityisen varovainen”
 • ”Tuon mutkan takaa tulevaa autoilijaa ei välttämättä huomaa kovin ajoissa”
 • ”Tässä on tärkeää vilkaista myös taaksepäin ennen tienylitystä”.

On myös tärkeää muistuttaa huoltajia heidän merkityksestään lasten liikennekasvattajina. Huoltajilla on mahdollisuus hyvään liikennekasvatukseen aina kulkiessaan lasten kanssa liikenteessä. Tärkeää on aikuisen hyvä esimerkki ja turvallisten toimintatapojen perustelu.

Varhaiskasvattaja: muista, että suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä liikennekasvatuksella edistät lapsen matkaa taitavaksi tienylittäjäksi ja turvalliseksi tienkäyttäjäksi!