• Perusopetus (luokat 3-6)

Liikenneturva haastaa koulut ympäri Suomen mukaan edistämään lasten turvallista pyöräilyä

Liikenneturvan Filla&Rilla on ilmainen 3.–6.-luokkalaisille suunnattu digitaalinen oppimisympäristö turvallisen pyöräilyn oppimisen tueksi. Oppimisympäristö perustuu monipuolisiin kuva- ja videopohjaisiin tehtäviin sekä pelillisiin elementteihin, joiden avulla edistetään motivaatiota ja tuodaan oppimisen iloa. Ota oppimisympäristö käyttöön ja ilmoittaudu mukaan haastekilpailuun – kaikki ilmoittautuneet saavat tukimateriaalia jaettavaksi oppilaille.

Filla&Rilla on 3.–6.-luokkalaisille suunnattu ilmainen selainpohjainen oppimisympäristö, joka tukee turvallisessa pyöräilyssä tarvittavien taitojen harjoittelua monipuolisesti. Oppimisympäristö on rakennettu tukemaan turvallisessa pyöräilyssä tarvittavia taitoja. Lasten kokemattomuus sekä vielä kehittymässä olevat kognitiiviset ja motoriset taidot altistavat heidät riskeille liikenteessä. Alakouluikäisillä lapsilla on vielä usein epätarkkuutta ajoneuvojen nopeuden suunnan ja sijainnin arvioimisessa, mikä tuo haastetta erityisesti teiden ylityksiin. Myös tarkkaavaisuuden ohjaamisessa voi olla ongelmia. Pyörällä ajaessa aikaa havainnointiin on entistäkin vähemmän.

Filla&Rillan tehtävissä harjoitetaan havainnointikykyä ja tietämystä liikenneympäristön sisältämistä tekijöistä. Tehtävissä käsitellään myös tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä.

Filla&Rillan tehtävissä on myös huomioitu se, että lapset saattavat arvioida oman taitotasonsa liikenteessä todellisuutta korkeammaksi. Vaikka Filla&Rillan sisältämillä pelillisillä elementeillä pyritään lisäämään motivaatiota, tehtävien antama palaute on maltillinen ja opettavainen.

Väistämissääntöjä opetetaan Filla&Rillassa liikenteen vuorovaikutustaitojen merkitystä korostaen. Lapsen työmuistin kapasiteetti ei ole vielä aikuisen tasolla ja siksi liikennesääntöjen painottaminen voi kuormittaa työmuistia entisestään. Lapset saattavat myös luottaa liikaa sääntöihin.

Filla&Rillassa opetetaan mitä on turvavarusteiden asianmukainen käyttö. Tavoitteena on, että lapsi näkee pyöräilykypärän käytön ja pyörän kunnosta huolehtimisen tärkeänä ja olennaisena osana turvallista pyöräilyä.

Kokeile luokkasi kanssa Filla&Rillaa ja ota haaste vastaan osoitteessa: fillarilla.fi/haaste.

Osallistuneet opettajat saavat Filla&Rilla-julisteen luokan seinälle laitettavaksi sekä oppilaille kortit pyörän ja kypärän kunnon tarkastamiseksi.

Lisäksi osallistuneiden kesken arvotaan kuukausittain etu- ja takavalot kaikille luokan oppilaille.