• Perusopetus (luokat 3-6)
  • Perusopetus (luokat 7-9)

Koulukuljetusopas uudistui

Jokaisena koulupäivänä koulukuljetuksissa on yli 100 000 esi- ja perusopetuksen oppilasta. Päivittäisissä koulukuljetuksissa liikkuu tuhansia linja-autoja ja takseja. Koska monet koulukuljetukseen vaikuttavat säännökset ovat muuttuneet, on myös tietoa ja tukea turvallisten koulukuljetusten järjestämiseen tarjoava Koulukuljetusopas ollut tarpeellista uudistaa. Oppaan on julkaissut Opetushallitus.

Koulukuljetusoppaan tarkoituksena on antaa tietoja ja ohjeita, joita opetuksen järjestäjät ja koulut sekä liikennöitsijät ja koululaisajoneuvonkuljettajat tarvitsevat koulukuljetusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opas on hyödyllinen myös oppilaiden huoltajille.

Turvallisella ja hyvin toimivalla koulukuljetuksella tuetaan lasten koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Turvallinen ja laadukas koulukuljetus rakennetaan hyvällä yhteistyöllä. Yhteistyöhön tarvitaan niin opetuksen järjestäjiä ja kouluja, liikennöitsijöitä ja koululaisautonkuljettajia kuin myös oppilaita ja vanhempia. Hyvin toimiva viestintä ja avoin vuoro vaikutus luovat pohjan hyvälle yhteistyölle.

Oppaan uudistamiseen ovat osallistuneet Opetushallituksen, Liikenneturvan, Kuntaliiton, Poliisin, Linja-autoliiton, Suomen Taksiliiton, Traficomin ja Suomen Vanhempainliiton edustajat. Oppaan voi ladata maksutta Opetushallituksen sivuilta sekä tilata painettuna Opetushallituksen verkkokaupasta.

Liikenneturva tarjoaa koulutusta koululaisauton kuljettajille

Kuljettaja vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, miten koulumatka sujuu ja kuinka lapset ja nuoret matkan kokevat. Kuljettajan roolina on toimia myös kasvattajana, joka omalla toiminnallaan ja esimerkillään ohjaa oppilaita turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Kuljettajalta odotetaan sitä, että hän toimii esimerkillisesti aikuisena ja on hyvä malli sekä samaistumiskohde lapsille.

Liikenneturva tarjoaa koululaisautonkuljettajille koulutuksia, joissa keskitytään erityisesti koulukuljetusten turvallisuuteen ja kuljettajan kasvattajarooliin. Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan koulutuksen oman kuntasi koulukuljetuksia toteuttaville liikennöitsijöille, kuljettajille sekä kuljetusten järjestämisestä vastaaville henkilöille, ole yhteydessä Liikenneturvaan.

Lisätietoja:

suunnittelija Tomi Niemi, Liikenneturva. Sähköposti: tomi.niemi@liikenneturva.fi, puh. 020 7282 334.