• Nuorisotyö

Nuorisotyöntekijä – vastaa kyselyyn liikennekasvatuksen toteuttamisesta

  • Miten nuorten turvallisen liikkumisen tukeminen on esillä omassa työssäsi?
  • Minkälaiset ilmiöt oman alueesi nuorten liikennekäyttäytymisessä tällä hetkellä huolestuttavat sinua?
  • Minkälaiselle liikennekasvatusmateriaalille olisi nuorisotyössä tarvetta?

Vastaa Liikenneturvan kyselyyn ja ole mukana kehittämässä nuorille suunnattua liikennekasvatusta!

Nuorisotyön ammattilaiset ovat nuorten tukena kaikenlaisissa nuorten elämään liittyvistä asioissa. Esimerkiksi sosiaaliset suhteet, tunteiden hallinta, itsetuntemus, mediakasvatus ja ehkäisevä päihdetyö ovat isoja teemoja, joiden ympärillä nuorisotyössä toimitaan.

Kyky toimia liikenteessä turvallisesti ja muut huomioiden linkittyy nuoren kasvussa moniin edellä mainittuihin teemoihin, jotka ovat esillä myös nuorisotyössä. Nuorisotyöntekijät ovatkin erittäin tärkeitä myös liikennekasvattajina.

Liikenneturvalla on käynnissä kysely, jonka avulla haluamme kartoittaa nuorisotyöntekijöiden näkemyksiä ajankohtaisista nuorten turvalliseen liikkumiseen liittyvistä ilmiöistä sekä saada kokonaiskuva nuorisotyössä tehtävän liikennekasvatuksen laajuudesta ja toimintatavoista. Kyselyssä keräämme myös ideoita siihen, minkälaista materiaaleja ja tukea nuorisotyössä tarvitaan liikennekasvatuksen tueksi.

Kysely löytyy osoitteesta www.liikenneturva.fi/nuorisotyö. Kysely on hyvin tiivis, vastaamiseen menee aikaa noin 5-10 minuuttia. Vastausaikaa on 30.4.2020 saakka. Kaikkien vastanneiden kesken arvomme 10 leffalippupakettia!