Itsesäätelytaitoja tarvitaan koulussa ja liikenteessä

  Liikenneturvan syksyn opettajakoulutuskiertueella käsitellään kesällä muuttuvaa tieliikennelakia, lapsen ja nuoren kehittyviä aivoja ja tarkkaavaisuuden säilyttämisen haasteita sekä toiminnallisia menetelmiä liikennekasvatuksen tukena. Ilmoittaudu mukaan!

  Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Liikenneturva järjestää syksyllä seitsemän paikkakuntaa kattavan koulutuskiertueen, jossa käsitellään uuden lain mukanaan tuomia muutoksia sekä niiden vaikutuksia kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavaan liikennekasvatukseen. Koulutus tarjoaa opettajille mahdollisuuden päivittää sääntötuntemuksensa sekä täydentää liikennekasvatuksen osaamistaan. Lisäksi koulutus tarjoaa uutta tietoa oppimisesta ja tarkkaavuudesta.

  ”Liikennesääntöjen osaaminen on vain pieni osa turvallisen liikkumisen taidoista. Sääntöjen osaaminen on kuitenkin turvallisen liikkumisen näkökulmasta erittäin tärkeää, sillä se luo pohjan ennakoinnille ja vuorovaikutukselle liikenteessä. Opettajille suunnatuissa koulutuksissa tarjoamme tietoa merkittävimmistä muutoksista tieliikennelaissa juuri lasten ja nuorten kanssa toimimisen näkökulmasta. Toki erityisesti kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta keskeisimpiä sääntöjä käydään läpi laajemminkin, jotta myös ne säännöt, joihin ei ole tulossa mitään muutosta, tulevat kerratuiksi”, kertoo Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski.

  Koulutuspäivä koostuu kahdesta osasta. Aamupäivän luento-osuus, jossa käsitellään tieliikennelain uudistusta sekä aivoihin ja oppimiseen liittyvää uutta tutkimustietoa, tuo osallistujille taustatietoa liikennekasvatuksen toteuttamisen tueksi. Iltapäivän toiminnallisessa osuudessa osallistujat pääsevät itse kokeilemalla tutustumaan toiminnallisiin menetelmiin liikennekasvatuksen tueksi sekä pohtimaan omaan opetukseen sopivia tapoja teeman käsittelyyn.

  Opettajalla on tärkeä rooli itsesäätelytaitojen tukijana

  Turvallisen liikkumisen taitojen vahvistaminen edellyttää ymmärrystä lapsen ja nuoren kehityksestä. Opettajien täydennyskoulutuskiertueella nostetaan erityisesti esiin kehittyvät aivot ja tarkkaavaisuuden ylläpitäminen ärsykkeitä tulvillaan olevassa ympäristössä. Vierailevina luennoitsijoina koulutuksissa ovat nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola Helsingin yliopistosta (Turun, Helsingin, Jyväskylän sekä Lappeenrannan koulutuspäivät) sekä väitöskirjatutkija Hannu Moilanen Jyväskylän yliopistosta (Lahden, Oulun ja Kuopion koulutuspäivät).

  Itsesäätelytaidoista puhutaan tällä hetkellä paljon. Uudenlaiset oppimisen tavat edellyttävät itseohjautuvuutta ja kykyä ohjata omaa toimintaansa. Koukuttavaksi suunnitellut älylaitteet lisäävät entisestään ärsykkeiden määrää ympäristössä ja haastavat kehittyvien aivojen kyvyn tarkkaavuuden säilyttämiseen. Silja Kosola näkee opettajan roolin erittäin tärkeänä, kun puhutaan tasapainosta lasten ja nuorten kehittyvien aivojen ja älylaitteiden käytön välillä.

  ”Aivojen kehitys etenee lapsilla ja nuorilla eri tahtiin. Koulujen sekä opettajien johdonmukaiset säännöt ja käytännöt älylaitteiden käyttämisestä oppitunneilla auttavat erityisesti niitä lapsia, joilla on vaikeuksia itsesäätelyssä. Johdonmukaisesti toimiminen on opettajille mahdollisuus lisätä tasa-arvoa ja tukea vanhempia kasvatustehtävässä. Koulun säännöt pitäisi älylaitteiden kohdallakin rakentaa nimenomaan hitaammin kypsyvien oppilaiden kasvun tukemisen näkökulmasta”, Kosola muistuttaa.

  ”Koulun säännöt pitäisi älylaitteiden kohdallakin rakentaa nimenomaan hitaammin kypsyvien oppilaiden kasvun tukemisen näkökulmasta.”

  Silja Kosola, nuorisolääketieteen dosentti

  Tarkkaamattomuus haaste liikenteessä

  Älylaitteet houkuttavat helposti monen asian tekemiseen yhtä aikaa. Tämä on haaste koulun lisäksi myös liikenteessä. Lapset ja nuoret ovat liikenteessä monen uuden äärellä. Kyky hahmottaa liikennetilanteita ja arvioida mahdollisia riskejä on vielä kehittymässä. Erityisesti risteystilanteet ja tienylitykset voivat olla hankalia.

  Jos tähän vielä lisätään viestittelyn tai pelin pelaamisen tuoma ylimääräinen kuorma, havainnointi kärsii. Koululainen ei välttämättä osaa ajatella tarkkaamattomuuden vaikutuksia turvallisuuteen. Myös Silja Kosola muistuttaa, että niin kutsuttu ”multitasking” on aivotutkimuksen tuoman tiedon mukaan kuitenkin harhakuvitelma, johon ihminen luulee kykenevänsä, mutta oikeasti vain rasittaa itseään turhaan.

  ”Itse asiassa on tutkittu, että jo pelkästään se, että kännykkä on näkyvillä, vaikeuttaa nuoren keskittymistä tehtäviinsä. Aikuisella on tärkeä rooli rajojen asettamisessa ja älylaitteiden käytön kannalta sopivan tasapainon löytämisessä”, Kosola painottaa.

  Ilmoittaudu mukaan koulutukseen

  Liikenneturvan opettajakoulutus on suunnattu sekä ala- että yläkoulujen opettajille, toisen asteen oppilaitosten työntekijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

  Koulutus on maksuton. Tarjoamme aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

  Koulutuspaikkakunnat ja ajankohdat:

  • 1.9. Lahti
  • 2.9. Lappeenranta
  • 10.9. Turku
  • 15.9 Jyväskylä
  • 16.9. Helsinki
  • 30.9. Oulu
  • 1.10. Kuopio

  Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.liikenneturva.fi/opekoulutus