• Toinen aste

Ideoita toisen asteen liikennekasvatukseen etäopiskelun aikana

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila on sulkenut kouluja ja oppilaitoksia, joten lapset ja nuoret opiskelevat kotosalla. Liikennekasvatuksen järjestäminen onnistuu kuitenkin mainiosti myös etänä – katso Liikenneturvan vinkit ja materiaalit!

Liikenne on osa jokapäiväistä elämää. Nuoret liikkuvat kasvaessaan entistä enemmän sekä koulu- että vapaa-ajan matkoilla. Samanaikaisesti liikkumiseen käytettyjen ajoneuvojen kirjo kasvaa, kun mopot, mopoautot, kevytmoottoripyörät ja autot muuttavat muutaman vuoden aikana sen, miten nuori liikkuu.

Nuoret luovat osaltaan tulevaisuuden turvallisen liikennekulttuurin. Toisaalta nuoruuteen kuuluvat itsenäistymiseen liittyvät kokeilut ja irtiotot, joskus myös suurempi riskinotto sekä suuret tunteet, myös liikenteessä. Vaikka liikenneturvallisuustilanne Suomessa on kehittynyt suotuisasti viime vuosien aikana, ovat nuoret erityisesti liikenteessä riskiryhmää.

Täysi-ikäisyyttä lähestyvä tai jo 18-vuotta täyttänyt nuori on monella tavoin jo hyvin itsenäinen, mutta liikenteessä hän on vielä kokematon. Kokemattomuuden lisäksi myös kehittyvät kognitiiviset taidot vaikuttavat nuoren käyttäytymiseen liikenteessä. Aivojen otsalohkot, jotka säätelevät ihmisen toimintaa ja käyttäytymistä, kehittyvät noin 25-vuotiaaksi saakka.

Vielä täysi-ikäisyyden kynnykselläkin nuoren impulssien ja tunteiden säätely on vasta kehittymässä ja nuori voi ottaa turhia riskejä. Turvallisen liikkumisen teemat eivät koske vain niitä nuoria, joilla on itsellään ajokortti. Myös matkustajataidot ja kyky tuoda oma näkemyksensä esiin, mikäli tuntee pelkoa kaverin kyydissä, ovat tärkeitä.

Olemme koonneet opettajille ja muille kasvattajille vinkkilistan erilaisista Liikenneturvan työkaluista ja tehtävistä, jotka sopivat itsenäiseen kotona tapahtuvaan liikenteessä tarvittavien taitojen harjoitteluun.

Nuorten liikenneturvallisuustilanteeseen tutustuminen

15–24-vuotiaat nuoret ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Nuoria on väestöstä vain noin 12 prosenttia, mutta lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori. Nuorten liikenneonnettomuudet liittyvät usein vapaa-ajan liikkumiseen.

Pyydä opiskelijoita tutustumaan nuorten henkilövahingoista tehtyyn tilastokoosteeseen ja pohtimaan sen avulla nuorten riskitekijöitä liikenteessä.

Pohdinnan tukena voi käyttää mm. seuraavia apukysymyksiä:

 • Millaiselta nuorten liikenneturvallisuustilanne tilastokoosteen valossa näyttää?
 • Yllättikö jokin asia tilastoissa sinut?
 • Minkälaista on liikennekäyttäytyminen omassa kaveriporukassasi? Minkälaiset asia omassa kaveripiirissäsi lisäävät nuorten riskiä liikenteessä?
 • Kenen mielipidettä teidän kaveriporukassanne kuunnellaan? Millaisista asioista kaveripiirissäsi saa arvostusta? Millainen käyttäytyminen liikenteessä on kaveriporukassasi sallittua? Miksi luulet, että näin on?
 • Oletko ollut tilanteessa, jossa olet muiden kanssa eri mieltä, mutta et ole uskaltanut sanoa sitä? Mikä estää sinua toimimaan tilanteessa järkeväksi tietämälläsi tavalla? Miten voisit toimia tällaisen tilanteen tullessa eteen?
 • Vaikuttaako muiden kommentointi omiin päätöksiisi liikenteessä? Mitä voit tehdä tai sanoa, jos sinua yllytetään mukaan johonkin vaaralliseksi tietämääsi?

Sääntöosaamiseen liittyviä tehtäviä

Liikenneturvan sivuille on koottu tekemiämme Kahoot-visoja eri-ikäisille. Etäopetuksen tarpeita silmällä pitäen olemme myös avanneet muutamista visoista erillisen haastepelimuodon (challenge), jonka avulla visoja voi tehdä omalla kännykällä itsenäisesti.

Tutustu Liikenneturvan Kahoot-visoihin.

Linkkaa opiskelijoille esimerkiksi seuraavia haastevisoja:

Tarkkaamattomuus liikenteessä

Tarkkaamattomuudella tarkoitetaan huomion kiinnittymistä muuhun kuin ajamiseen: katse on poissa liikenteestä, käsi on irti ohjauspyörästä tai keskittyminen on jossain muualla kuin liikennetilanteessa. Yhtä lailla kävelijän huomio saattaa olla älypuhelimen näytöllä ja viedä keskittymisen pois liikenteestä.

Liikenneturvan sivuilta löytyy paljon tietoa tarkkaamattomuudesta liikenteessä. Pyydä opiskelijoita tutustumaan aiheeseen kolmen eri tavalla asiaa havainnollistavan videon avulla:

Videoihin tutustumisen jälkeen pyydä opiskelijoita pohtimaan tarkkaamattomuutta liikenteessä kirjoittamalla vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • Minkä vuoksi kännykän käyttö liikenteessä lisää riskiä joutua onnettomuuteen?
 • Mitkä muut asiat puhelimen lisäksi voivat aiheuttaa tarkkaamattomuutta liikenteessä?
 • Miten itse käytät kännykkää liikenteessä?
 • Minkälaisia ohjeita antaisit nuorille kännykän käyttämisestä liikenteessä?

Turvallinen pyöräily

Pyörällä kouluun -visa

Keskeisimpiä turvalliseen pyöräilyyn liittyviä sääntöjä voi harjoitella Liikenneturvan uudella testillä. Testityökalu antaa oppilaille välittömästi palautteen vastauksista, joten se toimii erityisen hyvin täysin itsenäisenä etäopiskelutehtävänä. Voit pyytää oppilaita myös jakamaan oman testituloksensa ryhmälle ja kertomaan, mitkä kysymykset itselle olivat helppoja ja mitkä haastavampia.

Taustatietoa teemaan löytyy Liikenneturvan Jalan ja pyöräillen -oppaasta.  

Pyöräilykypärän käyttö

Kypärän käytön tukeminen on yksi tärkeä osa turvallisen pyöräilyn kokonaisuutta. Jos pyöräilijä joutuu onnettomuuteen tai kaatuu, oikein kiinnitetty kypärä suojaa tehokkaasti päätä. Yläkouluun siirtyminen on vaihe, jolloin pyöräilykypärän käyttö vähenee huomattavasti. Turvallisuutta edistävien asenteiden ja koko yhteisön turvallisuutta tukevan toimintakulttuurin tukeminen onkin tärkeää etenkin yläkouluiässä.

Monille nuorille tuttu YouTube-vaikuttaja HurHur on tehnyt yhteistyössä Liikenneturvan kanssa valtavasti näyttökertoja ja suosiota saaneen pyöräilykypärän käyttöä edistävän kappaleen ja musiikkivideon.

Katso video tästä.

Videon yhteyteen voi antaa nuorille pohdintatehtäviä:

 • Mikä oli mielestäsi kappaleen tärkein sanoma? Mitä HurHur halusi sillä kertoa?
 • Miten pyöräilykypärän käyttöä perusteltiin videolla?
 • Miksi pyöräilykypärän käyttö on tärkeää?
 • Millaisilla keinoilla voisi mielestäsi edistää sitä, että kaikki käyttäisivät kypärää pyöräillessään?

Muita YouTube -vaikuttajien videoita pyöräilykypärästä löytyy #PidäPääsi -kampanjasivulta.

Pyöräilykypärän käyttöön liittyen levitetään etenkin sosiaalisessa mediassa paljon myös väärää tietoa. Tutkitustihan kypärä suojaa päätä onnettomuuden sattuessa. Se, että on taitava ajaja, ei sulje pois vahingon tai onnettomuuden mahdollisuutta.

Pyydä oppilaita tutustumaan kypärän käytön hyötyihin liittyvään tutkimukseen tämän blogitekstin avulla ja kirjoittamaan perusteluita siihen, miksi kypäränkäyttö on järkevää kaikille pyöräilijöille.

Päihteet ja liikenne

Päihtynyt kuski voi satuttaa itseään ja muita. Silti puuttuminen päihtyneenä ajamiseen voi olla etenkin nuorelle kova paikka. #rohkee-toimintamallin avulla voi haastaa nuoria pohtimaan omaa suhtautumistaan rattijuopumukseen ja miettimään keinoja, joiden avulla voisi estää kaveria ajamasta päihtyneenä.

Pyydä opiskelijoita katsomaan #rohkee-spotti ja pohtimaan sen jälkeen omia ajatuksia päihtyneenä ajamisesta seuraavien kysymysten avulla:

 • Mikä saa ajamaan päihtyneenä? Onko alkoholilla ja huumeilla eroa ajokyvyn kannalta?
 • Oletko ottanut päihtyneenä ajamaan lähdössä olleelta kaveriltasi avaimet pois? Miten sen teit? Miltä se tuntui?
 • Mitä voit sanoa tai tehdä jos kaverisi on lähdössä ajamaan ollessaan päihtynyt?

Taustatietona opiskelijat voivat tutustua myös huumeiden vaikutukseen liikenteessä.

Turvallisten valintojen tekeminen liikenteessä

Liikenneturvallisuusaiheisten videoiden raati

Tehtävän tavoitteena on kannustaa oppilaita miettimään, minkälaisilla erilaisilla tavoilla ja keinoilla turvallisiin valintoihin liikenteessä voidaan vaikuttaa. Tehtävä ohjaa myös pohtimaan, minkälaiset viestit omaan käyttäytymiseen parhaiten vaikuttavat.

Valitkaa yhdessä oppilaiden kanssa Liikenneturvan YouTube-kanavalta videoraatiin mukaan erilaisia videoita, joita liikenneturvallisuuden tukemiseksi on tehty. Liikenneturvan Youtube-kanavalta löytyy erilaisia soittolistoja, joihin on koottu videoita teemoittain. Kaikki Liikenneturvan kanavalta löytyvät videot ovat vapaasti käytettävissä opetuksessa.

Videoraatiin kannattaa valita mukaan erilaisiin tarkoituksiin ja eri kohderyhmille suunniteltuja videoita, jotta keskustelusta tulee mahdollisimman monipuolista. Yhden oppitunnin mittaiseen raatiin kannattaa valita maksimissaan viisi videota arvioitavaksi.

Videoraatiin valittuihin videoihin voi sisällyttää esimerkiksi seuraavanlaisia erilaisia videoita:

Pyydä oppilaita katsomaan valitut videot yksi kerrallaan ja antamaan jokaisen katselukerran jälkeen videolle pisteet asteikolla 1–5. Jokaista pisteytystä tulee perustella muutamalla lauseella. Pisteiden miettimisessä apuna voi käyttää seuraavia näkökulmia:

 • Mikä oli videon sanoma? Mitä videolla haluttiin kertoa? Kuinka hyvin se mielestäsi tuli esiin?
 • Kenelle video mielestäsi oli tarkoitettu? Toimiko se kohderyhmä ajatellen hyvin?
 • Miellyttikö videon toteutus sinua?
 • Herättikö video ajattelemaan siinä esiin nostettua asiaa? Jättikö video sinulle muistijälkiä?
 • Oliko videon tarkoitus kannustaa ihmisiä toimimaan turvallisemmin jossain tietyssä asiassa? Miten tässä onnistuttiin?

Pyydä oppilaita tekemään muistiinpanoja videon katsomisen aikana, jotta katsomisen aikana mieleen nousseet asiat tulee kirjattua ylös.

Tehtävän purku

Itsenäisen työskentelyn jälkeen tehtävästä voi käydä yhteisen loppukeskustelun. Keskustelun tueksi voi hyödyntää seuraavia apukysymyksiä:

 • Oliko pisteiden antaminen helppoa? Minkälaisia asioita painotitte, kun mietitte kullekin videolle antamianne pisteitä?
 • Oliko videoraatiin valittujen videoiden joukossa sellaisia videoita, joissa raadin antamat pisteet vaihtelivat suuresti. Mistä erilaiset arviot mielestänne johtuvat?
 • Minkälaiset asiat tekevät videosta hyvän nimenomaan ajatusten herättämisen ja käyttäytymiseen vaikuttamisen näkökulmasta?
 • Minkälaiset videot eivät mielestäsi toimi, kun tavoitteena on herättää katsojaa pohtimaan omaa käyttäytymistään liikenteessä ja tekemään turvallisia valintoja

Ennakoidun katumuksen harjoitus

Riskialttiin käyttäytymisen seurausten tunnevaikutusten pohdinta voi vaikuttaa hölmöilyä vähentävästi, kun se tehdään etukäteen. Ennakoitu katumus (anticipated regret) -menetelmässä ideana on aktivoida ajatuksia ja tunteita, joita seuraa epämiellyttävästä kokemuksesta. Oman harkitsemattoman toiminnan seurauksia voidaan tehdä harjoitusten avulla konkreettisiksi ilman, että mitään vakavaa on vielä ehtinyt tapahtua.

Ennakoidun katumuksen harjoitusten keskeinen etu on riskikäyttäytymisen herättämien tunteiden hyödyntäminen. Pelkkä tieto riskeistä ja riskeistä varoittelu ei toimi yhtä hyvin kuin näiden lisäksi tehty omakohtaistaminen tunteiden kautta.

Pyydä oppilaita miettimään alla olevaa esimerkkitarinaa ja vastaamaan sen jälkeen seuraaviin kysymyksiin:

”Olet tullut menneeksi humaltuneen kuljettajan kyytiin. Piti päästä kaverin luokse jatkoille. Oli puoliyö. Matka päättyi kuitenkin ojaanajoon liian suuren nopeuden vuoksi. Paikalle tulleet poliisit puhalluttivat kuljettajan ja hän puhalsi 0,8 promillea. Yksi kavereistasi loukkaantui ja joutuu olemaan sairaalassa ainakin viikon. Sinä ja muut selvisitte ruhjeilla.”

 • Miten sinä selität tilanteen poliisille onnettomuuspaikalla? Miltä se tuntuu?
 • Minkälaisia ajatuksia sinulla pyörii mielessä kun olet päässyt aamuyöllä kotiin?
 • Miten sinä kerrot vanhemmillesi aamulla, mitä yöllä tapahtui? Miltä se tuntuu?
 • Miltä tuntuu tavata kaverisi vanhemmat kun satut samaan aikaan katsomaan kaveriasi sairaalassa?
 • Mitä voin tehdä, että en joutuisi tarinan tilanteeseen?