• Perusopetus (luokat 3-6)

Ideoita vuosiluokkien 3-6 liikennekasvatukseen etäopiskelun aikana

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila on sulkenut kouluja ja oppilaitoksia, joten lapset ja nuoret opiskelevat kotosalla. Liikennekasvatuksen järjestäminen onnistuu kuitenkin mainiosti myös etänä – katso Liikenneturvan vinkit ja materiaalit!

Erilaisten liikennekasvatustehtävien avulla lapsen taitoja liikkua tuetaan monipuolisesti. Huoltajia kannattaa myös kannustaa liikkumaan mahdollisimman paljon kävellen ja pyörällä yhdessä lapsensa kanssa.

Pyöräilykasvatuksessa on tärkeä pitää mielessä turvallisen pyöräilyn tietojen ja taitojen monipuolinen harjoittelu. Kevään edetessä pyöräily on erinomainen tapa lisätä liikunnan määrää, kun lasten ohjatut harrastukset ovat poikkeustilanteen vuoksi tauolla.

Olemme koonneet opettajille ja muille kasvattajille vinkkilistan erilaisista Liikenneturvan työkaluista ja tehtävistä, jotka sopivat liikenteessä tarvittavien taitojen harjoitteluun kotona itsenäisesti tai yhdessä huoltajan kanssa.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan vuosiluokilla 3-6 on keskeistä tukea oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella. Tässä vaiheessa kiinnitetään erityisesti huomiota pyöräilykasvatukseen.

Oppilaita ohjataan myös asianmukaisten turva- ja suojavälineiden käyttöön ja opetetaan tuntemaan turvallisen liikkumisen kannalta olennaiset liikennesäännöt ja liikennemerkit.

Filla&Rilla sopii monipuoliseen turvallisen pyöräilyn harjoitteluun

Liikenneturvan Filla&Rilla on 3.–6.-luokkalaisille suunnattu ilmainen digitaalinen oppimisympäristö. Se on selainpohjainen eikä rekisteröitymistä tarvita. Filla&Rillan tavoitteena on lasten turvallisen pyöräilyn edistäminen. Oppilaita motivoidaan harjoitteluun erilaisten pelien ja monipuolisten tehtävien avulla. Pyöräilyn eri osa-alueet käydään läpi suunnitelmallisesti. Tehtävien aiheina ovat muiden muassa sääntötuntemus, turvavarusteiden asianmukainen käyttö sekä ennakointi- ja vuorovaikutustaidot liikenteessä.

Filla&Rilla koostuu eri luokka-asteille suunnatuista tasoista ja niiden sisältämistä oppimisosioista. Jokaisen oppimisosion läpäisyn jälkeen oppilaalle latautuu todistus, johon on kirjattu erilaisia tehtäviä kotona ja lähiympäristössä tehtäväksi. Filla&Rillan harjoitukset sopivat hyvin vanhempien kanssa tehtäväksi.

Filla&Rillan löydät osoitteesta www.fillarilla.fi

Sääntöosaamiseen liittyviä tehtäviä

Liikenneturvan sivuille on koottu tekemiämme Kahoot-visoja eri-ikäisille. Etäopetuksen tarpeita silmällä pitäen olemme myös avanneet muutamista visoista erillisen haastepelimuodon (challenge), jonka avulla visoja voi tehdä omalla kännykällä itsenäisesti.

Tutustu Liikenneturvan Kahoot-visoihin tästä.

Linkkaa oppilaille esimerkiksi seuraavat haastevisat:

Keskeisiin kävelyn ja pyöräilyn sääntöihin voi tutustua katsomalla myös sääntöanimaatioitamme YouTubesta.

Oppilaita voi kannustaa pohtimaan liikennesääntöjen ja liikenteessä tarvittavien vuorovaikutustaitojen merkitystä antamalla heille tehtäväksi suunnitella oma kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta edistävä liikennemerkki.

Mikä liikennemerkki meiltä puuttuu? -harjoituksesta voi soveltaa kotona tehtäväksi sopivan piirustustehtävän ja valmiita teoksia voi luokan kesken jakaa erilaisilla käytössä olevilla oppimisalustoilla.

Liikennesääntöjen tunteminen luo pohjan turvalliselle liikkumiselle. Lapsen työmuistin kapasiteetti ei ole vielä aikuisen tasolla. Tästä syystä liikennesääntöjen korostaminen voi kuormittaa työmuistia entisestään. Lapset saattavat myös luottaa liikaa sääntöihin. Kun aikuinen etuajo-oikeutetussa risteyksessä vielä varmistaa, että onhan auton kuljettaja todella huomannut ja antamassa tietä, saattaa lapsipyöräilijä samassa risteyksessä viilettää tien yli omaan etuajo-oikeuteen luottaen. Väistämissääntöjä opetettaessa onkin hyvä korostaa samalla myös liikenteen vuorovaikutustaitojen merkitystä.

Pyöräilykypärän käyttö

Videoklippejä pyöräilykypärän merkityksestä

Pyöräilykypärä suoraa tutkitusti tehokkaasti päätä mahdollisen onnettomuuden sattuessa. Seuraavien videoiden avulla voi tutustua siihen, miksi kypärän käyttö on tärkeää:

Monille lapsille ja nuorille tuttu YouTube-vaikuttaja HurHur on tehnyt yhteistyössä Liikenneturvan kanssa valtavasti näyttökertoja ja suosiota saaneen pyöräilykypärän käyttöä edistävän kappaleen ja musiikkivideon.

Katso HurHurin musavideo tästä.

Videon yhteyteen voi antaa lapsille pohdintatehtäviä:

  • Mikä oli mielestäsi kappaleen tärkein sanoma? Mitä HurHur halusi sillä kertoa?
  • Miten pyöräilykypärän käyttöä perusteltiin videolla?
  • Miksi pyöräilykypärän käyttö on tärkeää?
  • Millaisilla keinoilla voisi mielestäsi edistää sitä, että kaikki käyttäisivät kypärää pyöräillessään?

Kypärän kunnon tarkistuslomake

Oman pyöräilykypärän kunnon voi tarkistaa tämän tarkistuslistan avulla.

Pyörän huolto ja kunnon tarkistus

Pyörän huoltaminen ja kunnon tarkistaminen on tärkeä osa pyöräilyn turvallisuutta. Kuvaa video pyörän katsastuksesta -tehtävän ohjeistusta mukaillen voi antaa oppilaille tehtäväksi katsastaa oman polkupyörän kunto.

Oman pyörän kunnon tarkistuksessa voi hyödyntää myös Liikenneturvan laatimaa valmista lomaketta.