• Perusopetus (luokat 3-6)
  • Varhais­kasvatus

Ideoita alkuopetuksen liikennekasvatukseen etäopiskelun aikana

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila on sulkenut kouluja ja oppilaitoksia, joten lapset ja nuoret opiskelevat kotosalla. Liikennekasvatuksen järjestäminen onnistuu kuitenkin mainiosti myös etänä – katso Liikenneturvan vinkit ja materiaalit!

Erilaisten liikennekasvatustehtävien avulla lapsen taitoja liikkua tuetaan monipuolisesti. Alkuopetuksen ikävaiheessa erityisen tärkeää on turvallisen liikkumisen perustaitojen harjoittelu.

Itsenäinen kävely ja pyöräily tutussa lähiympäristössä voi jo sujua hyvin, mutta silti huoltajia kannattaa myös kannustaa liikkumaan mahdollisimman paljon kävellen ja pyörällä yhdessä lapsensa kanssa.

Olemme koonneet opettajille ja muille kasvattajille vinkkilistan erilaisista Liikenneturvan työkaluista ja tehtävistä, jotka sopivat liikenteessä tarvittavien taitojen harjoitteluun kotona itsenäisesti tai yhdessä huoltajan kanssa.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan 1. ja 2. vuosiluokilla liikennekasvatuksessa kiinnitetään huomiota itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä. Tässä ikävaiheessa turvallisen liikkumisen perustaitojen harjoittelu on erityisen tärkeää. Jalankulkijan ja pyöräilijän paikka liikenteessä sekä tien ylittäminen turvallisesti ovat keskeisimpiä sääntötuntemukseen liittyviä osa-alueita. Lisäksi on tärkeä käsitellä turvavarusteiden, kuten pyöräilykypärän ja heijastimen, käyttöä.

Turvapupu-oppimisympäristössä tutustutaan turvalliseen liikkumiseen hauskasti

  • Liikenneturvan Turvapupu on esiopetusikäisille ja 1.­2.-luokkalaisille suunnattu oppimisympäristö. Se on selainpohjainen ja ilmainen käyttää.
  • Turvapupussa harjoitetaan liikenteessä tärkeitä havainnointi- ja ennakointitaitoja. Lisäksi tutustutaan erilaisiin liikennetilanteisiin, joita voi kohdata esimerkiksi omalla koulumatkalla. Turvapupu sisältää myös erilaisia pelejä, joissa liikennemerkit ja liikenteen äänet tulevat tutuksi.
  • Turvapupun käyttö ei edellytä lukutaitoa: sen sisältämät tekstit voi kuunnella.

Tutustu Turvapupuun täällä.

Turvallinen pyöräily

Videoklippejä pyöräilykypärän merkityksestä

Pyöräilykypärä suoraa tutkitusti tehokkaasti päätä mahdollisen onnettomuuden sattuessa. Seuraavien videoiden avulla voi tutustua siihen, miksi kypärän käyttö on tärkeää:

Kypärän kunnon tarkistuslomake

Oman pyöräilykypärän kunnon voi tarkistaa tämän tarkistuslistan avulla.

Digitaalinen Filla&Rilla-oppimisympäristö pyöräilykasvatukseen

Filla&Rilla on selainpohjainen digitaalinen oppimisympäristö, jonka avulla voi helposti ja hauskasti harjoitella turvallisessa pyöräilyssä tärkeitä tietoja ja taitoja. Oppimisympäristön tehtävät vahvistavat oppilaiden sääntötuntemusta, ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä liikenteessä sekä turvallisten valintojen tekemisen taitoja. Oppimisympäristö on suunnattu erityisesti 3.-6.-luokkalaisille, mutta tehtäviä voi tehdä jo alkuopetuksessakin, etenkin aikuisen tuella.

Oppimisympäristön löydät osoitteesta www.fillarilla.fi.

Tarinoita turvallisen liikkumisen pohtimiseksi

Liikenneturva on laatinut lyhyitä eri vuodenaikoihin liittyviä tarinoita, jotka nostavat esiin monia turvallisen liikkumisen kannalta merkittäviä teemoja. Lukutaitoinen lapsi voi lukea tarinat itse tai vanhempi voi lukea tarinan lapselle.

Tarinoiden lukemisen jälkeen lasta voi pyytää vastaamaan kysymyksiin, joiden avulla kannustetaan miettimään turvallisuutta liikenteessä. Lapsi voi joko kirjoittaa vastaukset paperille tai kysymysten avulla voi käydä keskustelua lapsen kanssa.

Kysymyksiä tarinan käsittelyn tueksi:

  • Miten tarina liittyi turvalliseen liikkumiseen?
  • Mikä oli mielestäsi tarinan tärkein opetus? Mitä tarinan lapset oppivat tilanteessa?
  • Oletko itse ollut joskus vastaavassa tilanteessa kuin mitä tarinassa kuvattiin?
  • Minkä vuoksi liikenteessä on aina tärkeä olla tarkkaavainen?
  • Minkälaisia asioita tulee huomioida liikenteessä juuri tähän aikaan vuodesta?

Tarinat löytyvät täältä:

Väritystehtäviä

Jos käytössäsi on tulostin, voit tulostaa Liikenneturvan sivuilta turvalliseen liikkumiseen liittyviä värityskuvia.

Täältä löytyvät värityskuvat kypäristä: Pyöräilykypärän väritys  tai skeittikypärän väritys. Oppilas voi kirjoittaa kuvaan myös itselleen muistilistan siitä, mitä on tärkeä huomioida kypärää kiinnitettäessä.

Täältä löytyy liikennemerkkejä värityskuvina. Oppilaalle voi värittämisen yhteydessä antaa tehtäväksi myös selvittää, mikä kukin liikennemerkki tarkoittaa. Tehtävää voi jatkaa myös ohjaamalla oppilasta miettimään, mitä näistä liikennemerkeistä hän kohtaa omalla koulumatkallaan.

Kävellen omassa lähiympäristössä toteutettavia tehtäviä

Juuri nyt perheissä vietetään paljon aikaa yhdessä kotona. Yhteiset kävelylenkit tarjoavat loistavan mahdollisuuden myös liikennekasvatukselle. Lasta ja vanhempaa voi innostaa turvallisesta liikkumisesta keskusteluun antamalla tehtäväksi liikennemerkkibongauksen. Tässä tehtävässä harjoitellaan havaintojen tekemistä aidossa liikenneympäristössä ja tutustutaan liikennemerkkeihin.

Tutustu liikennemerkkibongaukseen tästä.