• Perusopetus (luokat 3-6)

Uudistunut Filla&Rilla esillä Educassa

Tutustu Filla&Rillaan Educa-messuilla ja huomaa kuinka vaivatonta sen käyttö on!

Liikenneturvan Filla&Rilla on digitaalinen oppimisympäristö, jossa opitaan turvallista pyöräilyä. Se on suunnattu 3. – 6. luokkien oppilaille. Filla&Rilla on ilmainen käyttää, eikä vaadi rekisteröitymistä. Löydät sen sivustolta fillarilla.fi.

Uudistimme Filla&Rillaa perustuen opettajilta ja oppilailta kerättyyn palautteeseen vuonna 2019. Filla&Rillan käyttäminen tehtiin helpommaksi, rakennetta selkeytettiin ja tehtävät uudistettiin.

Erilaiset turvallisen pyöräilyn osa-alueet käydään tasojen sisältämissä oppimisosioissa suunnitelmallisesti läpi. Tehtävien aiheina ovat esimerkiksi sääntötuntemus, turvavarusteiden asianmukainen käyttö sekä ennakointi- ja vuorovaikutustaidot liikenteessä. Lyhyet oppimisosiot mahdollistavat pyöräilykasvatuksen jaksottamisen koko lukuvuodelle.

Kunkin oppimisosion päätteeksi oppilas saa itselleen ladattavan todistuksen, johon on kirjattu käsiteltyyn teemaan liittyviä tehtäviä todellisessa liikenneympäristössä harjoiteltavaksi. Uudistuneen Filla&Rillan kanssa on jo harjoiteltu ahkerasti, sillä syksyn 2019 aikana Filla&Rillasta ladattiin yhteensä 6000 todistusta.

Lähes jokainen opettaja suosittelisi Filla&Rillaa kollegalleen

Keräsimme opettajilta palautetta uudistuneesta Filla&Rillasta kyselyllä vuoden 2019 marraskuussa. Vastausten perusteella uudistunutta Filla&Rillaa suosittelisi kollegalle 94 % opettajista.

Opettajista 96 % oli sitä mieltä, että oppilaat käyttävät mielellään Filla&Rillaa. Filla&Rillaa pidettiin myös hyödyllisenä: opettajista 92 % oli sitä mieltä, että Filla&Rillan käyttö lisää oppilaiden pyöräilytietoja ja -taitoja.

Eipä siis ihme, että vastausten perusteella lähes kaikki kyselyyn vastanneista opettajista ilmoittivat, että he aikovat käyttää Filla&Rillaa oppilaiden kanssa myös jatkossa!

Tule Educa-messuilla osastollemme 6s81 tutustumaan uudistuneeseen Filla&Rillaan. Samalla kuulet, milllaista tukea Liikenneturva tarjoaa koulujen liikennekasvatukseen. Tavataan Educassa!