• Perusopetus (luokat 3-6)

Turvallista liikkumista opitaan yhdessä – vinkkejä alakoulun kummioppilastoimintaan

Kummioppilaat voivat olla tärkeitä esimerkkejä turvallisen liikkumisen harjoittelussa. Turvallinen liikkuminen on kummioppilastoimintaan hyvin sopiva teema, sillä siinä yhdistyvät yhdessä tekeminen, esimerkkinä toimiminen sekä vertaisten tarjoama mahdollisuus vaikuttaa koulun turvallisuuskulttuuriin.

Kummioppilaina toimivat alakoulujen 5.-6.-luokkien oppilaat ovat koulunsa aloittaneille pienille koululaisille tärkeitä tukijoita ja esimerkin antajia. Kummitoiminnalla edistetään 1.- ja 2. -luokkalaisten turvallista koulun alkua ja vahvistetaan tunnetta kouluyhteisöön kuulumisesta. Kummina toimiminen on usein myös isommille oppilaille merkityksellinen kunniatehtävä, joka vahvistaa oppilaiden osallisuuden tunnetta.

Kummioppilaat voivat olla tärkeitä esimerkkejä turvallisen liikkumisen harjoittelussa. Turvallinen liikkuminen on kummioppilastoimintaan hyvin sopiva teema, sillä siinä yhdistyvät yhdessä tekeminen, esimerkkinä toimiminen sekä vertaisten tarjoama mahdollisuus vaikuttaa koulun turvallisuuskulttuuriin.

Liikenneturva on yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa järjestetyissä opettajakoulutuksissa kerännyt opettajilta vinkkejä ja ideoita siihen, miten eri-ikäisten oppilaiden yhteistyötä voidaan hyödyntää koulujen liikennekasvatuksessa.

1. Yhteiset retket ovat mainioita liikennekasvatuksen paikkoja

Kummioppilastoimintaan kuuluu usein yhteisiä retkiä esimerkiksi lähimetsään tai kirjastoon. Usein isot ja pienet oppilaat kulkevat pareina myös erilaisissa siirtymissä, esimerkiksi liikuntapäivinä urheilukentälle käveltäessä. Nämä tilanteet ovat oivallisia liikennekasvatustilanteita.

Yhdessä liikkuessa kummioppilaat voivat yhdessä pienempien oppilaiden kanssa tehdä huomioita oman koulun lähiympäristöstä sekä keskustella turvallisesta liikkumisesta. Joskus kummeina toimivia oppilaita jännittää se, miten oman ekaluokkalaisen kummioppilaan kanssa tulee juttuun. Liikenteessä toimiminen voi olla kummioppilaalle mieluisa teema pienen oppilaan kanssa keskusteluun – kaikkihan me olemme päivittäin liikenteessä, ja erilaisia kokemuksia sekä tilanteita kertyy jatkuvasti.

Jotta kummioppilaat kokevat roolinsa myös turvallisen liikkumisen tukijoina itselleen mieluisaksi, heitä tulee valmentaa ja tukea tehtävässä. Kummioppilaiden kanssa on ennen retkeä hyvä käydä läpi turvallisen liikkumisen perusasioita. Usein on hyvä antaa oppilaille valmiiksi jokin erityinen teema, johon yhteisen retken tai kävelyhetken aikana keskitytään. Teemana voi olla esimerkiksi tien ylitys, tarkkaavaisuus tai vaikkapa turvalliset reittivalinnat. Kummioppilaat voivat etukäteen yhdessä miettiä, millaisia kysymyksiä näihin teemoihin liittyen pieniltä oppilailta voisi kysyä ja miten heitä voisi opastaa.

2. Heijastinaiheinen tietoisku tai oppitunti

Pimeään vuodenaikaan liikennekasvatuksen keskeinen teema on pimeällä näkyminen ja heijastimen käyttö. Heijastimen käyttö on teema, jonka ympärille on mukava ideoida erilaista toimintaa eri-ikäisten oppilaiden välille.

Kummioppilaat voivat esimerkiksi pitää pienemmille oppilaille tietoiskuja, joissa he muistuttavat heijastimen käytön tärkeydestä ja opastavat, mihin heijastin tulee kiinnittää. Isommat oppilaat voivat myös rakentaa pienemmille erilaisia heijastinrasteja, joissa esimerkiksi tarkistetaan heijastimen tehoa taskulampulla sekä käydään läpi yhdessä, löytyykö takista ja repusta riittävästi heijastimia. Kummioppilaat voivat myös rakentaa pienemmille oppilaille pimeään saliin heijastinratoja, joissa on tarkoitus taskulamppujen avulla etsiä kaikki tilaan piilotetut heijastimet

3. Harjoittelupaikkojen rakentaminen innostaa oppilaita

Oman koulun piha-alue on hyvä paikka kerrata turvallista toimimista liikenteessä ennen kuin siirrytään harjoittelemaan oikeaan liikenneympäristöön. Isommat oppilaat voivat piirtää katuliiduilla koulun pihalle harjoituskaupungin tai vaikka pelkän harjoittelusuojatien, jossa voidaan kerrata tien ylittämistä ja keskeisimpiä kävelyyn liittyviä sääntöjä pienten oppilaiden kanssa.

Isompia oppilaita voi pyytää avuksi myös rakentamaan pyöräilyyn ajotaitorataa pienemmille. Katso ohjeet ajotaitoradan rakentamiseen tästä.

4. Turvavarusteiden tarkistus onnistuu yhdessä

Pyöräilykypärän ja pyörän turvavarusteiden kunnon tarkistus voidaan myös toteuttaa yhdessä kummioppilaiden kanssa. Kummioppilaat voivat esimerkiksi rakentaa pienemmille oppilaille katsastuspisteen, jossa sekä pyörän että kypärän turvallisuuden kannalta tärkeimmät asiat käydään läpi. Apuna voi käyttää Liikenneturvan laatimia tarkastuslistoja, jotka löydät alta. Kummioppilaat voivat tutustua kypärän oikeaoppiseen kiinnitykseen etukäteen lukemalla aiheesta Liikenneturvan sivuilta.

5. Turvallisesta liikkumisesta muistuttavat julisteet

Yhteiset askarteluhetket ovat kummioppilastoiminnassa mieluista yhteistä tekemistä sekä isoille että pienille oppilaille. Turvallisen liikkumisen voi ottaa teemaksi myös tässä. Oppilaat voivat yhdessä ideoida, mistä turvalliseen liikkumiseen liittyvistä asioista he haluaisivat kaikkia koulun oppilaita muistuttaa ja suunnitella tähän liittyviä julisteita. Julisteeseen voi esimerkiksi taiteilla muistutuksen siitä, että liikenteessä ollessa ei käytetä kännykkää tai että koulun pihassa pyörät on jätettävä telineisiin.

Myös liikennemerkkien tuntemusta edistävä Mikä liikennemerkki meiltä puuttuu? -tehtävä sopii hyvin toteutettavaksi kummioppilaiden kanssa yhteistyössä.

Lisätietoja kummioppilastoiminnasta

Lue lisää kummioppilastoiminnasta Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta: www.mll.fi/kummioppilastoiminta

Lisätietoa Liikenneturvan ja MLL:n yhteisestä koulutuksesta: www.liikenneturva.fi/opekoulutus