Uudistunut Filla&Rilla on avattu

  Pyöräilyn uudistunut digitaalinen oppimisympäristö Filla&Rilla on avattu. Filla&Rilla kattaa systemaattisesti kaikki turvallisen pyöräilyn osa-alueet, ja sen uusi versio on vaivatonta ottaa käyttöön oppilaiden kanssa kiireisessäkin koulun arjessa.

  Liikenneturvan Filla&Rilla on ilmainen digitaalinen oppimisympäristö, jossa opitaan turvallista pyöräilyä. Se on suunnattu 3. – 6. luokkien oppilaille.

  Lasten turvallisen pyöräilyn edistämisellä lisätään hyvinvointia ja tuetaan ekologisesti kestävien kulkutapatottumusten muodostumista. Pyöräilykasvatusta tarvitaan, sillä lasten kokemattomuus ja kehittymättömyys altistavat heidät riskeille liikenteessä. Pyörällä ajaessa aikaa havainnointiin on vähemmän, ja pyörän hallinta voi viedä tarkkaavaisuutta liikenteen seuraamisesta.

  Filla&Rillan käyttö tukee suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kasvatustyötä

  Filla&Rilla kehittää lasten valmiuksia turvalliseen pyöräilyyn. Digitaalinen toteutus mahdollistaa monipuoliset tehtävät ja palautteiden antamisen. Pelilliset elementit tuovat lapsille motivaatiota ja oppimisen iloa. Oppimisympäristö kehittää systemaattisesti sääntötuntemusta, turvavarusteiden asianmukaista käyttöä ja ennakointitaitoja. Lisäksi käsitellään tarkkaavaisuuden merkitystä liikenteessä.

  ”Filla&Rillan käyttö tukee opettajien suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kasvatustyötä, jonka tavoitteena on, että lapsi kasvaa turvalliseksi tienkäyttäjäksi”, toteaa liikennekasvatuksen suunnittelija Ida Maasalo Liikenneturvasta.

  Uudistuneen Filla&Rillan rakenne muodostuu eri luokka-asteille suunnatuista tasoista, jotka sisältävät lyhyitä oppimisosioita. Jokaisessa osiossa korostuu jokin tietty turvallisen pyöräilyn osa-alue. Osioiden suorituksen päätteeksi oppilaat saavat tallennettavat todistukset, joihin on kirjattu käsiteltyyn teemaan liittyviä tehtäviä kotona tai koulumatkalla suoritettavaksi.

   ”Tavoitteena on, että Filla&Rillassa opittu siirtyy myös todelliseen liikenneympäristöön. Luokassa tapahtuvan opiskelun lisäksi on tärkeää, että lapset hankkivat mahdollisimman paljon kokemusta liikenteessä turvallisesti pyöräillen”, kertoo Maasalo.

  Helppokäyttöisyys kehitystyön keskiössä

  Digitaalisten sovellusten helppokäyttöisyys on tärkeää koulujen joskus kiireisessäkin arjessa.

  ”Filla&Rillan kehitystyössä on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että sen käyttö on mahdollisimman helppoa”, kertoo Liikenneturvan viestinnän suunnittelija Anni Muukkonen.

  Filla&Rilla ei enää vaadi esimerkiksi rekisteröitymistä sivustolle, vaan on heti oppilaiden hyödynnettävissä. Uudistunut Filla&Rilla onkin kouluissa toteutettujen testausten perusteella ollut vaivatonta ottaa käyttöön oppilaiden kanssa.

  Filla&Rilla on julkaistu ns. beta-versiona, ja sen oppimissisältöjä tullaan vielä laajentamaan. Ota uudistettu Filla&Rilla käyttöön oppilaidesi kanssa sivustolla www.fillarilla.fi!