• Nuorisotyö
  • Perusopetus (luokat 7-9)
  • Toinen aste

Miten ottaa mopoilu puheeksi oppilaiden kanssa?

Kevät tuo katukuvaan ja koulujen parkkipaikoille mopot ja skootterit. Nuoret mopoilijat ovat liikenteessä ensi kertaa moottoriajoneuvon kuljettajina. Mopoilu onkin tärkeä ensiaskel nuorten vielä opetellessa moottoriliikenteen sääntöjä ja omaksuessa turvallisia liikenneasenteita.

Mopoilusta on hyvä puhua niin yläkouluissa kuin toisen asteen oppilaitoksissa. Liikenneturvan sivuilta löytyy tietoa mopoilusta ja mopoilijan varusteista.

Voitte käsitellä mopoiluaihetta esimerkiksi Valintatunneli-harjoituksen kautta. Erilaisten mopoiluun liittyvien väitteiden avulla havainnollistetaan sitä minkälaiset perusteet ohjaavat toimintaamme. Tavoitteena on vahvistaa nuorten kykyä tehdä itsenäisiä, turvallisia valintoja. Mopoiluun ja pyöräilyyn liittyviä liikennesääntöjä voitte testata puolestaan Kahootin avulla.   

Voit käsitellä mopoilua esimerkiksi pysähtymismatka-animaation avulla.

Virittämiseen puuttuminen on välittämistä

Viritetyllä mopolla liikenteessä ajaminen on turvallisuusriski ja lisäksi laitonta. Mopon nopeus on rajoitettu 45 kilometriin tunnissa hyvästä syystä. On hyvä muistaa, että vähän viritettyä, laitettua tai tuunattua mopoa ei ole -mopo on aina joko laillinen tai laiton.

Kannattaa muistuttaa nuorten huoltajia siitä, että he ovat viime kädessä vastuussa mopon virittämisen inhimillisistä ja taloudellisista seurauksista. Virittämiseen puuttuminen on välittämistä.

Hyviä vinkkejä huoltajille löytyy Liikenneturvan mopovideoista, jotka antavat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä tietää, että mopo on viritetty?
  • Miten tilanteeseen voi puuttua, jos epäilee nuoren mopon olevan viritetty?
  • Millaisia seurauksia virittämisestä voi olla?

Kolme vinkkiä mopokauden alkuun

  1. Keskustelkaa mopoilun turvallisuudesta esimerkiksi terveystiedon tai ryhmänohjauksen tunneilla. Hyviä aiheita ovat esimerkiksi turvavarusteet, tarkkaavaisuus, asenteet, ryhmäpaine ja päihteiden käyttö.
  2. Sopikaa oppilaiden kanssa selkeät pelisäännöt mopoilusta koulun alueella ja puuttukaa riskikäyttäytymiseen (viritetyt mopot, kypärättömyys, hurjastelu).
  3. Ole kiinnostunut nuoren liikkumisesta. Voit esimerkiksi kysyä millä saavuit tänään kouluun ja miten matka sujui.

+1: Muistuta huoltajia virittämiseen puuttumisesta sekä mahdollisista koulun mopoiluun liittyvistä käytännöistä.