Liikenneturvallisuusviikon teemana turvallinen kävely ja pyöräily – hyödynnä valmiita materiaaleja

  Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa jälleen viikolla 37, eli 9.-13.9.2019. Teemaviikon avulla innostetaan opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn sekä varhaiskasvatuksessa että kaikilla kouluasteilla.

  Tämän vuoden liikenneturvallisuusviikon teemana on turvallinen kävely ja pyöräily. Teemaviikon toteutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen liikennekasvatuksessa.

  Liikenneturvallisuusviikon tavoitteet:

  • Vahvistaa oppilaiden taitoja liikkua turvallisesti kävellen ja pyörällä omassa lähiympäristössä. Samalla vahvistetaan myönteisiä asenteita kävellen ja pyörällä liikkumista kohtaan sekä tuodaan onnistumisen kokemuksia ja oppimisen iloa turvallisen liikkumisen teemoihin.
  • Vahvistaa oppilaiden osallisuutta liikennekasvatuksessa ja yhdistää liikennekasvatusta osaksi koulun osallisuusrakenteita.
  • Ystävällisen ja muut huomioivan liikennekäyttäytymisen edistäminen.
  • Vahvistaa yhteistyötä huoltajien kanssa liikennekasvatustyössä niin varhaiskasvatuksessa kuin kaikilla kouluasteilla.

  Teemaviikko on lähtölaukaus koko vuoden kattavalle liikennekasvatukselle

  Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on yhdessä asiantuntijaopettajien kanssa suunnitellut turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviä toimintavinkkejä ja -ideoita käytettäväksi opetuksessa. Liikenneturvallisuusviikko on lähtölaukaus turvallisen liikkumisen teemojen käsittelyyn varhaiskasvatuksen yksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa.

  Liikenneturvallisuusviikkoa voi viettää monin tavoin: esimerkiksi ottamalla teeman esiin päivänavauksessa, järjestämällä koko koulun tai yksikön yhteisen teemapäivän sekä tietysti yhdistämällä turvallisen kävelyn ja pyöräilyn teemoja osaksi eri oppiaineiden opetusta.

  ”Halusimme tämän vuoden liikenneturvallisuusviikon materiaaleissa erityisesti kannustaa lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen liikennekasvatuksessa, sillä liikennekasvatus on tehokkainta silloin, kun siinä huomioidaan lasten ja nuorten oma lähiympäristö ja kokemukset. Materiaalissa on mukana myös tehtäviä, jotka edistävät yhteistyötä eri luokka-asteiden välillä. Liikenneturvallisuusviikon suunnittelussa on hyvä miettiä, miten oppilaiden omien kokemusten ja ideoiden huomioiminen tehdään mahdolliseksi”, muistuttaa Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

  Liikenneturvallisuusviikon materiaaleja voi hyödyntää pitkin lukuvuotta osana opetusta sekä yhteisissä tapahtumissa. Tutustu materiaaleihin ja valitse omaan opetukseesi sopiva toimintavinkki. Toimintavinkit on jaoteltu kouluasteen mukaan. Materiaalit löytyvät osoitteesta www.liikenneturvallisuusviikko.fi.