• Toinen aste

PidäPääsi -kampanja herättelee nuoria pyöräilykypärän käyttöön

Leffailta ilman poppareita on kuin ajais pyörällä ilman kypärää. Esimerkiksi tällaisella lauseella herättelee Liikenneturvan #PidäPääsi-kampanja nuoria pyöräilykypärän käyttöön.

Kampanja rohkaisee nuoria luottamaan omaan harkintakykyynsä. Kun kypärän käyttö esitetään yhtä itsestäänselvänä kuin leffaillan popparit tai Snapchatin filtterit, pyritään myös madaltamaan kypärän erottavaa leimaa – kypärähän on pyöräilevän normivaruste ikään katsomatta.

Liikenneturvan nuorisotutkimuksessa (2018) selvisi, että vain vajaa kolmasosa 15-20-vuotiaista käytti kypärää – mutta silti yli kaksi kolmasosaa piti sitä tarpeellisena.

Yksilötasolla nuoret siis suhtautuvat kypärän käyttöön myönteisesti ja näkevät sen hyödyt. Myönteisestä suhtautumisesta huolimatta monella pyöräilevällä nuorella ei kypärää näy päässä. Selittävänä tekijänä voi olla ryhmäpaine ja halu kuulua joukkoon – tai välttää erottautumista vertaisista. Ryhmässä voi tulla toimineeksi vastoin omia asenteita, sillä ulkopuolelle jäämisen pelko ylittää muut kannusteet.

Kypärä on yksi osa turvallista pyöräilyä

Onkin syytä pyrkiä vähentämään kypärään liittyviä negatiivisia mielikuvia ja inspiroida nuoria päättämään kypärän käytöstä itse. Pakko ei toimi eikä saarnaaminen auta, mutta jos positiivia asenteita onnistutaan luomaan, voi vertaisryhmän antama malli kannustaa pitämään kypärää luontevana osana pyöräilyä.

Pyöräilykypärästä on tutkitusti hyötyä mahdollisen onnettomuuden sattuessa, vaikka se ei itse onnettomuuksia tietysti ehkäisekään. Kypärän käyttäminen on yksi osa turvallista pyöräilyä esimerkiksi ennakoivan ajotavan lisäksi.

#PidäPääsi-kampanjassa on mukana myös nuorille tuttuja somepersoonia, jotka näyttävät viitoittavat tietä ja pitävät päänsä rohkaisten nuoria kypärän käyttöön omien kokemustensa kautta. Kampanja-aika on 29.4. – 12.5.2019.

Kampanjajulisteita – esimerkiksi juuri tekstin alussa mainitun poppariesimerkin sisältäen – voit tilata koulullesi maksutta Liikenneturvan verkkosivuilta.

Voitte myös luokassa miettiä, mikä juuri teidän mielestä olisi kuin ajaisi pyörällä ilman kypärää – luultavasti sekä nuoret että opettajat ovat yhtä mieltä siitä, että esimerkiksi Koulu ilman lomia on kuin ajais pyörällä ilman kypärää.

#PidäPääsi aina, kun pyöräilet!

Siirry kampanjasivulle >>

Katso vinkit turvalliseen pyöräilyyn >>