Liikenneturvallisuusviikkoa vietetään jälleen syyskuussa

  Perinteistä liikenneturvallisuusviikkoa vietetään tänäkin vuonna viikolla 37 eli 9. – 13. syyskuuta. Viikon teemana on viime vuoden tapaan turvallinen kävely ja pyöräily.

  Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen sekä varhaiskasvatuksessa että kaikilla kouluasteilla ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn. Viikko toimii lähtölaukauksena koko lukuvuoden kestävälle liikennekasvatustyölle ja materiaaleja voikin hyödyntää pitkin lukuvuotta osana opetusta, teemapäivissä sekä yhteisissä tapahtumissa.

  Tämän vuoden liikenneturvallisuusviikolla kiinnitetään erityisesti huomiota turvallisen kävelyn ja pyöräilyn tukemiseen sekä lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen liikennekasvatuksessa. Liikenne on asia, josta meille kaikille kertyy päivittäin havaintoja ja kokemuksia. Oppilaiden omat havainnot ovat tärkeitä liikennekasvatuksen lähtökohtia, sillä he näkevät esimerkiksi koulumatkat ja koulun lähistön liikenneympäristön eri näkökulmasta kuin aikuiset.

  Turvallisten valintojen tekemiseen vaikuttavat voimakkaasti myös vertaisryhmän normit. Aikuisia tarvitaan nostamaan keskusteluun sitä, minkälainen käyttäytyminen ryhmässä on hyväksyttävää sekä kannustamaan luomaan turvallista ja liikkumista tukevaa toimintakulttuuria.

  Merkitse viikko jo nyt kalenteriin ja ota liikenneturvallisuusteeman käsittely huomioon ensi lukuvuoden vuosisuunnitelmaa laadittaessa – luvassa on mielenkiintoisia aineistoja viikon suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä lasten ja nuorten kanssa.  

  Liikenneturvallisuusviikon tueksi laaditut materiaalit julkaistaan Liikenneturvan sivuilla heti elokuun alussa. Voit tutustua myös edellisen vuoden aineistoihin osoitteessa www.liikenneturva.fi/liikenneturvallisuusviikko.

  Katso myös, mitä kaikkea liikennekasvatus koulussa voikaan pitää sisällään: