”Tärkeintä on saada oppilaat itse oivaltamaan” – Liikenneturvan kilpailu toi uusia ideoita heijastimen käytön käsittelyyn oppilaiden kanssa

  Liikenneturva järjesti opettajille liikennekasvatuksen ideakilpailun, jonka tavoitteena oli nostaa esille turvallisen liikkumisen tukemista kouluissa. Kilpailun teemana oli pimeällä liikkuminen ja heijastimen käyttö. Liikennekasvatus on vaikuttavaa, kun se yhdistyy oppilaan omiin kokemuksiin ja lähiympäristössä liikkumiseen. Kannuste oppilaan omaan oivallukseen näkyi voittajakaksikon toimintamalleissa.

  Liikenneturvan kilpailuun saapui yhteensä 27 ehdotusta eri puolilta Suomea. Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen on erityisen ilahtunut siitä, että monesta ideasta näki, että liikennekasvatus koetaan kouluissa tärkeäksi teemaksi ja sitä toteutetaan monissa kouluissa pitkäjänteisesti ja säännöllisesti.

  ”Kouluissa tehdään paljon liikennekasvatusta ja kehitetään omia toimintamalleja. Ideakilpailua lähdettiin toteuttamaan, koska opettajat ovat toivoneet tietoa erilaisista toteutuksista ja kokeiluista, kuinka liikenneaiheita on käsitelty oppilaiden kanssa. Toivotaan, että tällaiset kilpailut osaltaan kannustavat jakamaan omia liikennekasvatuksen toteutusideoita ja keskustelemaan ratkaisuista niin oman koulun opettajayhteisöissä kuin erilaisissa verkostoissa”, Markkanen selventää.

  Voittajaideoissa korostuvat lasten omat oivallukset

  Liikennekasvatus on vaikuttavaa, kun se yhdistyy oppilaan omiin kokemuksiin ja lähiympäristössä liikkumiseen. Liikenneturvan opettajille tekemään kyselyyn vastanneista opettajista tosin vain joka neljäs kertoo, että oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa liikennekasvatukseen liittyvää toimintaa.

  Voittajaideoiden vahvuus on siinä, että kummassakin oppilaiden osallisuus ja omat oivallukset toteutuvat hyvin.

  Kilpailun voittajiksi valittiin kaksi toimintaideaa: tuusulalaisen Hyökkälän koulun luokanopettaja Mia Jussilan ”Heijastinbongaus” ja lappeenrantalaisen perhepäivähoitaja Satu Kuivasen ”Näkymättömästä loistavaksi”.

  Toimintaidea voi laajentua luokasta koko koulun tasolle

  Mia Jussilan lähettämän toimintaidean ydin on se, että oppilaat pääsevät tehtävässä pohtimaan omaa ennakkotietämystään sekä kokeilemaan ja vertailemaan. Näin he itse kokevat ja huomaavat, millainen on hyvä heijastin ja miksi heijastimen käyttö on tärkeää.

  ”Kilpailuun lähettämäni toimintaidea syntyi alkuaan siitä, että osallistuin eräänä vuonna oppilaiden toteuttamaan heijastinrataan. Se oli hauska ja kaikki pitivät siitä, mutta itseäni jäi kutkuttamaan, että ideaa voisi muokata vielä vahvemmin pedagogisesta näkökulmasta”, taustoittaa Jussila.

  Kilpailun raati kehui Jussilan Heijastinbongausta hauskasta tutkimuksellisesta otteesta, joka suorien vastausten sijaan tarjoaa oppilaille mahdollisuuden luoda itse ymmärrystä aiheesta. Toimintaidea myös laajentuu luokan työskentelystä koko koulun tasolle.

  ”Koulussamme liikennekasvatusta pidetään säännöllisesti esillä. Koko koulun teemaviikko varmistaa sen, että asiaa tulee käsiteltyä vuosittain kaikissa luokissa. Liikennekasvatusta toteutan hyvin keskustelevasti, se ei ole mitään opettajan yksin pajatusta. Asennekasvatus onkin tehokkainta silloin, kun oppilaat saavat itse oivaltaa, miksi jokin asia on tärkeää”, Jussila kertoo.

  Lasten uteliaisuus lähtökohtana

  Lappeenrantalaisen perhepäivähoitaja Satu Kuivasenkin ideaa kiiteltiin siitä, että se oli lähtenyt lasten omasta uteliaisuudesta. Askarruttavaa asiaa oli lähdetty ihmettelemään yhdessä lasten kanssa tavalla, jota on helppo varioida eri-ikäisten oppilaiden kanssa tai toteuttaa esimerkiksi isojen ja pienten oppilaiden yhteistyönä kummiluokkatyöskentelyssä.

  Kilpailun raati kiitteli Kuivasen luomassa toimintaideassa lisäksi laaja-alaisuutta, sillä siinä huomioidaan myös mediakasvatuksellinen näkökulma ja digitaitojen tukeminen, kun heijastimia kuvataan digilaitteilla erilaisissa valoissa.

  ”Kilpailuun lähettämäni toimintaidean lähtökohtana oli lasten oma uteliaisuus ja huomiot siitä, että auringonvalossa ulkovaatteiden heijastavat yksityiskohdat tulivat leikkiessä näkyviin. Lähdimme sitten yhdessä tarkemmin tutkimaan heijastimia ja niiden toimintaa monin tavoin”, Kuivanen kertoo.

  Liikennekasvatus osana arkea

  Perhepäivähoitajana Kuivanen toteuttaa liikennekasvatusta jatkuvasti osana arkea, ei erillisinä teemaviikkoina tai -tuokioina.

  ”Turvallisen liikkumisen taidot ovat niitä arjessa tarvittavia perustaitoja, joita haluan kasvattajana vahvistaa. Kun lapset kiinnostuvat jostakin teemasta, pyrin tarttumaan siihen ja ohjaan kiinnostusta eteenpäin. Mielestäni lapsi ymmärtää myös heijastimen tärkeyden paremmin, kun kasvattaja kannattelee lapsen omaa innostusta ja kiinnostusta sekä tarjoaa mahdollisuuksia tutkia ja oivaltaa”, Kuivanen kertoo.

  Ideakilpailun voittajat saavat palkinnoksi Risto Räppääjä liikenteessä -kirjat koko opetusryhmälle tai lahjoitettavaksi esimerkiksi koulun kirjastoon (30 kpl kirjoja). Palkinnon lahjoitti kustannusosakeyhtiö Tammi. Kumpikin voittajista kertoo, että palkintokirjat tulevat työyhteisössä laajasti yhteiseen käyttöön.

  Itse askarrellun heijastimen kanssa tulee käyttää oikeaa heijastinta

  Monissa kilpailuun lähetetyissä ehdotuksissa oli toimintaideaan liitetty mukaan omien heijastinten askartelu. Liikenneturva haluaa kuitenkin muistuttaa, että heijastin ja heijastava tuote ovat eri asioita. Itse askarrellut heijastimet ja muut heijastavat tuotteet, kuten heijastavasta langasta tehdyt asusteet, voivat olla mukava lisä näkyvyyteen, mutta ne eivät korvaa oikeaa heijastinta.

  Tätä asiaa on hyvä tuoda oppilaille esiin, jos heijastavia tuotteita askarrellaan. Itse tehtyjen heijastavien tuotteiden lisäksi kannattaa siis aina käyttää myös oikeita heijastimia.

  Tutustu tarkemmin palkittuihin toimintaideoihin.

  Lue tiedote kilpailun voittajista.