Liikenneturvallisuusviikon materiaalit käytössäsi – tutustu ja valitse omasi

  Vuoden 2018 valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään jälleen viikolla 37, eli 10.-14.9.2018. Teemana tämän vuoden liikenneturvallisuusviikolla on ”Turvallisesti kävellen ja pyörällä”.

  Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan syksyn teemaviikon aikana liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn.

  Kävely ja pyöräily ovat hyviä tapoja liikkua: ne kohottavat kuntoa ja säästävät ympäristöä. Lasten ja nuorten kanssa on erityisen tärkeää pohtia arjen liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan, sillä nuorena opitut liikkumistottumukset heijastuvat myös aikuisiän kulkutapavalintoihin. Lasten ja nuorten itsenäisen ja turvallisen liikkumisen edistäminen on aikuisten vastuulla.

  Liikenneturvallisuusviikon tavoitteet

  • Kannustaa oppilaita kävelemään ja pyöräilemään edellytysten ja mahdollisuuksien mukaisesti sekä vahvistaa myönteisiä asenteita kävellen ja pyörällä liikkumista kohtaan.
  • Vahvistaa oppilaiden taitoja liikkua turvallisesti kävellen ja pyörällä omassa lähiympäristössä.
  • Kiinnittää huomiota myönteiseen vuorovaikutukseen sekä oman toiminnan vaikutusten arviointiin erityisesti jalan ja pyörällä liikuttaessa. Kun toimimme kohteliaasti ja muita ajatellen liikenteessä, lisäämme sekä omaa että muiden turvallisuutta.

  Liikennekasvatusta koko lukuvuoden

  Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on yhdessä asiantuntijaopettajien kanssa suunnitellut turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviä toimintavinkkejä ja -ideoita käytettäväksi opetuksessa. Liikenneturvallisuusviikko on lähtölaukaus koko lukuvuoden kestävälle systemaattiselle liikennekasvatukselle kouluissa ja oppilaitoksissa.

  Liikenneturvallisuusviikon materiaaleissa korostuvat erityisesti myönteisen vuorovaikutuksen pohtiminen sekä oman toiminnan vaikutusten arviointi kävellen ja pyörällä liikuttaessa.

  ”Tämän vuoden tehtävissä on haluttu nostaa esiin jokaisen mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kuinka turvallinen liikenneympäristömme on. Turvalliseen kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviä liikennesääntöjäkin käydään läpi, mutta erityisesti on haluttu kiinnittää huomiota oppilaiden oman toiminnan sekä erilaisten kokemusten ja tuntemusten pohtimiseen. Kun toimimme kohteliaasti ja muut huomioiden liikenteessä, lisäämme sekä omaa että muiden turvallisuutta”, muistuttaa Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

  Tutustu materiaaleihin ja valitse omalle oppitunnillesi sopiva toimintavinkki. Toimintavinkit on jaoteltu kouluasteen mukaan. Materiaaleja voi hyvin soveltaa myös muille kouluasteille. Materiaalit löytyvät osoitteesta www.liikenneturvallisuusviikko.fi.