Liikenneturvallisuusviikko tulee taas syyskuussa

    Perinteistä liikenneturvallisuusviikkoa vietetään tänäkin vuonna viikolla 37 eli 10. – 14. syyskuuta. Viikon teemana on Turvallisesti kävellen ja pyörällä.

    Tämän vuoden liikenneturvallisuusviikolla kiinnitetään huomiota myönteiseen vuorovaikutukseen sekä oman toiminnan vaikutusten arviointiin erityisesti jalan ja pyörällä liikuttaessa. Kun toimimme kohteliaasti ja muita ajatellen liikenteessä, lisäämme sekä omaa että muiden turvallisuutta.

    Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn. Viikko toimii lähtölaukauksena koko lukuvuoden kestävälle liikennekasvatustyölle ja materiaaleja voikin hyödyntää pitkin lukuvuotta osana opetusta, koulun teemapäivissä sekä yhteisissä tapahtumissa.

    Merkitse viikko jo nyt kalenteriin – luvassa on mielenkiintoisia ja opettavaisia tapoja viettää viikkoa.

    Lisää liikenneturvallisuusviikosta ja sen tapahtumista kerrotaan esimerkiksi Turvauutisten seuraavassa numerossa kesälomien jälkeen.